Kirjoitatko kuukaudet isolla alkukirjaimella englanniksi?

Kirjoitatko kuukaudet isolla alkukirjaimella englanniksi?

Kirjoitatko kuukaudet isolla alkukirjaimella englanniksi

Kuukautta kirjoitettaessa englannin kielessä on yleisesti hyväksyttyä käyttää isoa alkukirjainta. Tämä koskee sekä kuukauden nimeä että sen lyhennettä. Esimerkiksi tammikuuta kirjoitetaan englanniksi January ja sen lyhenne on Jan.

Tämä sääntö on englannin kielen kirjoittamisen perussääntöjä, ja sen noudattaminen on tärkeää. Isot alkukirjaimet auttavat erottamaan kuukauden nimen muista sanoista tai käsitteistä ja tekevät tekstin selkeämmäksi luettavaksi. Ne ovat myös osa englannin kielen oikeinkirjoitusta ja kieliopillisia sääntöjä.

Kirjoitetaanko kuukaudet isolla alkukirjaimella englanniksi?

Kirjoitetaanko kuukaudet isolla alkukirjaimella englanniksi?

Kuukausien kirjoittaminen englanniksi on erilainen verrattuna suomen kieleen. Suomen kielessä kuukaudet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, kun taas englannin kielessä kuukaudet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, paitsi silloin kun ne käytetään lauseen alussa tai osana nimeä:

Esimerkiksi, suomeksi sanotaan ”Tammikuu” ja englanniksi ”January”.

Englannissa kuukausien kirjoittaminen pienellä alkukirjaimella on yleistä käytäntöä. Iso alkukirjain käyttö on varattu lähinnä silloin kun kuukausi esiintyy lauseen alussa tai osana nimeä. Esimerkiksi:

 • Tänään on maanantai.
 • Seuraava kokous on tiistaina.
 • Haluan lomailla heinäkuussa.

Yhteenvetona, suomen kielessä kuukaudet kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella, kun taas englannin kielessä niitä kirjoitetaan yleensä pienellä alkukirjaimella, paitsi lauseen alussa tai osana nimeä.

Kuukausien kirjoittaminen englanniksi

Kuukausien kirjoittaminen englanniksi

Englanti on maailmanlaajuisesti käytetty kieli, ja siksi on tärkeää osata käyttää oikeaa kirjoitusasua eri sanoille ja termeille. Yksi tällainen termi on kuukausien kirjoittaminen englanniksi.

Englannin kielessä kuukaudet kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella. Tämä on erilainen käytäntö kuin suomen kielessä, jossa kuukaudet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.

Jotta voit kirjoittaa kuukaudet oikein englanniksi, sinun tulee käyttää aina suurta alkukirjainta. Esimerkiksi tammikuu englanniksi on ”January” ja se kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella.

Voit käyttää alla olevaa luetteloa apuna, kun kirjoitat kuukausia englanniksi:

 1. tammikuu – January
 2. helmikuu – February
 3. maaliskuu – March
 4. huhtikuu – April
 5. toukokuu – May
 6. kesäkuu – June
 7. heinäkuu – July
 8. elokuu – August
 9. syyskuu – September
 10. lokakuu – October
 11. marraskuu – November
 12. joulukuu – December

Muista siis käyttää isoa alkukirjainta kuukausia kirjoittaessasi englanniksi!

Kuukausien nimeäminen suurella alkukirjaimella

Kuukausien nimeäminen suurella alkukirjaimella

Kun kirjoitat kuukausien nimiä englanniksi, on tärkeää muistaa, että kuukauden nimi kirjoitetaan aina suurella alkukirjaimella.

Englanti on kieli, jossa yleensä kaikki substantiivit (itse nimet) kirjoitetaan suurella alkukirjaimella. Tämä koskee myös kuukausien nimiä. Sama sääntö pätee myös muihin viikonpäivien ja vuodenaikojen nimiin.

 • Tammikuu
 • Helmikuu
 • Maaliskuu
 • Huhtikuu
 • Toukokuu
 • Kesäkuu
 • Heinäkuu
 • Elokuu
 • Syyskuu
 • Lokakuu
 • Marraskuu
 • Joulukuu

Kun kirjoitat kuukausien nimiä englanniksi, on hyvä muistaa myös oikea kirjoitusasu ja oikeinkirjoitus. Kirjoita koko nimi ilman lyhenteitä tai lyhyempiä muotoja, kuten ”Jan” tai ”Feb”. Esimerkiksi ”January” sen sijaan, että kirjoittaisit vain ”Jan”.

Yksi tapa harjoitella kuukausien nimeämistä suurella alkukirjaimella on mm. kirjoittaa ne taulukkoon tai listaan ja käydä ne läpi. Näin voit opetella niitä ulkoa ja samalla tarkistaa oikean kirjoitusasun.

Kuukausi Englanniksi
Tammikuu January
Helmikuu February
Maaliskuu March
Huhtikuu April
Toukokuu May
Kesäkuu June
Heinäkuu July
Elokuu August
Syyskuu September
Lokakuu October
Marraskuu November
Joulukuu December

Muista siis kirjoittaa kuukausien nimet englanniksi suurella alkukirjaimella ja oikein oikeinkirjoituksen mukaisesti. Näin voit välttää mahdolliset kirjoitusvirheet ja kommunikoida selkeästi englannin kielellä.

Väärinkäytöt ja suositukset

Väärinkäytöt ja suositukset

Kirjoittamisessa englannin kuukaudet voidaan kirjoittaa joko isolla tai pienellä alkukirjaimella, mutta on olemassa suositukset, jotka antavat meille ohjeita oikeasta käytännöstä.

Joissakin tapauksissa, kuten virallisissa asiakirjoissa tai akateemisessa kirjoittamisessa, on parempi käyttää pääasiassa englannin kielen sääntöjä ja kirjoittaa kuukaudet isolla alkukirjaimella. Tällä tavoin kuukaudet ovat selkeästi erottuvia ja noudattavat englannin kielen yleistä kirjoitusasua.

Toisaalta, jos kirjoitat kuukautta tavallisessa tekstissä tai epämuodollisessa viestinnässä, voit käyttää joko isoa tai pientä alkukirjainta. Tämä riippuu omasta tyyliesi ja mieltymyksistäsi. Jotkut ihmiset pitävät kuukausien kirjoittamista isolla alkukirjaimella korostettuna ja huomiota herättävänä, kun taas toiset pitävät pienestä alkukirjainta luontevampana ja rennompana.

 • Vältä kuitenkin sekoittamasta kirjoitusasua samassa tekstissä. Tarkista, käytetyt ohjeet ja noudata niitä johdonmukaisesti.
 • Jos kirjoitat ammatillisesti tai virallisissa asiakirjoissa, on suositeltavaa käyttää isoja alkukirjaimia, sillä tällä tavalla noudatat yleisiä englannin kielen kirjoitusasuja.
 • Epämuodollisessa viestinnässä voit käyttää joko isoja tai pieniä alkukirjaimia oman tyylin ja mieltymyksen mukaan.

Riippumatta siitä, kumman tyylin tai suosituksen valitset, varmista, että pysyt johdonmukaisena koko kirjoitustyylissäsi. Tämä auttaa pitämään tekstin selkeänä ja helposti luettavana.

Suomeksi vai englanniksi?

Suomeksi vai englanniksi?

Onko oikein kirjoittaa englannin kielen kuukaudet isolla alkukirjaimella?

Englannin kielessä ei ole yhtenevää sääntöä siitä, pitäisikö kuukausien kirjoittaa isolla alkukirjaimella vai ei. Kirjoitustyyli voi vaihdella eri ohjeistusten ja kirjoitusasujen mukaan.

Yleisesti ottaen, suositeltavinta on kuitenkin kirjoittaa kuukaudet englanniksi pienellä alkukirjaimella. Tämä säilyttää johdonmukaisuuden muiden sanojen kanssa ja on hyväksytty tapa kirjoittaa kuukausia kansainvälisessä englannin kielessä.

Tässä on esimerkki oikeasta kirjoitustyylistä:

 • january (tammikuu)
 • february (helmikuu)
 • march (maaliskuu)
 • april (huhtikuu)
 • may (toukokuu)
 • june (kesäkuu)
 • july (heinäkuu)
 • august (elokuu)
 • september (syyskuu)
 • october (lokakuu)
 • november (marraskuu)
 • december (joulukuu)

Jos kirjoitat englannin kielen kuukausia suurella alkukirjaimella, sitä saatetaan pitää virheellisenä tai epätavallisena. On tärkeää tietää, että tämä sääntö ei päde kaikissa kielissä. Esimerkiksi suomeksi kuukaudet kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella.

Kuukausien kirjoittaminen suurella alkukirjaimella suomeksi

Kuukausien kirjoittaminen suurella alkukirjaimella suomeksi

Suomen kielessä kuukausien kirjoittamisessa käytetään yleensä pienellä alkukirjaimella. Tämä poikkeaa englannin kielestä, jossa kuukausien nimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Suomessa kuukausien nimet voi kirjoittaa pienellä alkukirjaimella, esimerkiksi ”tammikuu”, ”helmikuu” ja ”maaliskuu”. Pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna kuukaudet sulautuvat sujuvasti lauseisiin ja teksteihin.

Vaikka englannin kieltä saatetaan käyttää monissa suomenkielisissä teksteissä, on hyvä pitää mielessä, että suomenkielen säännöt kuukausien kirjoittamisessa poikkeavat englannista. Pienellä alkukirjaimella kirjoitetut kuukaudet ovat suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaisia.

 • Tammikuu
 • Helmikuu
 • Maaliskuu
 • Huhtikuu
 • Toukokuu
 • Kesäkuu
 • Heinäkuu
 • Elokuu
 • Syyskuu
 • Lokakuu
 • Marraskuu
 • Joulukuu

Oikein kirjoitettuja kuukausia voi käyttää erityisesti silloin, kun kirjoitus suuntautuu suomenkieliselle yleisölle. Näin varmistetaan, että tekstin ymmärrettävyys on hyvä ja että kirjoitusnoudatetaan suomenkielen sääntöjä.

Kirjoitetaanko kuukaudet isolla alkukirjaimella englanniksi?

Kyllä, englannin kielessä kuukaudet kirjoitetaan yleensä isolla alkukirjaimella.

Miksi kuukaudet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella englanniksi?

Kuukaudet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella englanniksi, koska ne ovat nimisanoja ja noudattavat siten englannin kieliopillisia sääntöjä.

Onko englannin kirjoittamisen säännöt samat kuin suomen kielen?

Eivät ihan samat, mutta yleisesti ottaen molemmissa kielissä kuukaudet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Mitä eroa on englannin ja suomen kuukausien kirjoittamisessa?

Englannissa kuukaudet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, kun taas suomessa niitä ei yleensä kirjoiteta isolla alkukirjaimella.

Tuleeko kuukausien kirjoitusasussa pitää jokin tietty tyyli?

Ei ole olemassa mitään virallista tai ainoaa oikeaa tapaa kirjoittaa kuukaudet englanniksi, mutta yleisesti ottaen ne kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Kirjoitetaanko kuukaudet isolla alkukirjaimella englanniksi?

Kyllä, kuukaudet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella englanniksi.

Pitäisikö kuukaudet kirjoittaa isolla alkukirjaimella englannin kielessä?

Kyllä, englannin kielessä kuukaudet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Onko tärkeää muistaa kirjoittaa kuukaudet isolla alkukirjaimella englanniksi?

Kyllä, on tärkeää muistaa kirjoittaa kuukaudet isolla alkukirjaimella englanniksi, koska se on osa oikeinkirjoitussääntöjä englannin kielessä.

Englanti: Artikkelit ja erisnimet (perusopetus)

Vastaa