Helsinki-Vantaa lentokentän työpaikat

Helsinki-Vantaa lentokentän työpaikat

Helsinki Vantaa lentoaseman työpaikat

Helsinki-Vantaan lentoasema on yksi Suomen vilkkaimmista kansainvälisistä lentokentistä. Se sijaitsee Vantaan kaupungissa, noin 17 kilometriä Helsingin keskustasta pohjoiseen. Lentokentällä on laaja valikoima työpaikkoja eri aloilla, ja se tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia ihmisille eri elämäntilanteissa ja ammattitaustoilla.

Lentoasemalla työskentelee tuhansia ihmisiä eri tehtävissä. Matkailun ja ilmailun lisäksi lentokentälle on kehittynyt monia muita palveluita, joita tarvitaan sen sujuvaan toimintaan. Työpaikat vaihtelevat lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen henkilökunnasta turvallisuushenkilöstöön, ravintola- ja myymälätyöntekijöihin sekä lentokentän ylläpito- ja hallintotehtävissä toimiviin henkilöihin.

Lentoaseman työmahdollisuudet

Lentoaseman työmahdollisuudet

Lentoasema on yksi Helsingin Vantaan alueen merkittävimmistä työllistäjistä. Sen tarjoamat työpaikat kattavat laajan kirjon erilaisia aloja ja tehtäviä. Tässä artikkelissa käydään läpi joitakin lentoaseman tarjoamia työmahdollisuuksia.

Lentoaseman työpaikat vaihtelevat suuresti asemasta ja vastuualueesta riippuen. Joitakin yleisiä lentoaseman tarjoamia työpaikkoja ovat:

 • Matkustajapalvelut: Matkustajapalveluissa työskentelevät henkilöt takaavat matkustajien sujuvan matkanteon ja avustavat tarvittaessa erilaisissa tilanteissa. Työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi matkatavaroiden käsittelyä, turvatarkastuksen valvontaa ja asiakaspalvelua.
 • Lentokenttäoperaatiot: Lentokenttäoperaatiot työllistävät monia erilaisia ammattilaisia, kuten lennonjohtajia, lentokenttätyöntekijöitä ja huoltoteknikoita. Nämä henkilöt varmistavat lentokentän sujuvan toiminnan ja turvallisen lentoliikenteen.
 • Ylläpito ja tekniset palvelut: Lentoasema vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja teknisten palveluiden tarjoamista. Näihin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kiinteistönhuolto, sähköasennukset ja tietotekniikkatyöt.
 • Ravintola- ja kaupan ala: Lentoasemalla on useita ravintoloita, kahviloita ja kauppoja, joiden henkilökunta huolehtii matkustajien ruokailusta ja ostosten tekemisestä.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä lentoaseman tarjoamista työmahdollisuuksista. On tärkeää huomata, että lentoasema työpaikkana voi tarjota lukuisia muita mahdollisuuksia eri aloille ja ammateille.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kannattaa tutustua tarkemmin lentoaseman verkkosivuihin ja heidän tarjoamiinsa avoimiin työpaikkoihin. Sieltä löydät lisätietoa erilaisista tehtävistä, työvaatimuksista ja hakuprosesseista.

Työpaikat lentokentällä

Työpaikat lentokentällä

Lentokenttä tarjoaa monia työpaikkoja ja työmahdollisuuksia Helsinki-Vantaan alueella. Se on yksi Suomen vilkkaimmista lentokentistä, ja siellä työskentelee satoja ihmisiä eri aloilla.

Työpaikkoja lentokentällä voi löytää eri tehtävissä, kuten turvallisuuden valvonnassa, matkustajapalveluissa, lentoyhtiöiden edustajina, ravintola- ja myymäläpalveluissa sekä lentokentän hallinnossa. Lisäksi lentokentällä on myös erilaisia teknisiä työpaikkoja, kuten lentokoneiden huolto- ja korjaustyöt sekä ilmailuteknologian kehitys.

 • Turvallisuuden valvonta – lentokenttähenkilökunta vastaa matkustajien ja lentokoneiden turvallisuudesta tarkastamalla matkatavarat ja valvomalla alueita.
 • Matkustajapalvelut – lentokentällä työskentelevät henkilöt huolehtivat matkustajien tarpeista, kuten lippujenmyynnistä, matkatavarahallinnasta ja neuvonnasta.
 • Lentoyhtiöiden edustajat – lentoyhtiöiden työntekijät hoitavat asiakaspalvelua ja hoitavat lentoihin liittyviä tehtäviä, kuten lentojen aikataulutusta ja matkustajien kirjautumista.
 • Ravintola- ja myymäläpalvelut – lentokentällä on useita ravintoloita, baareja ja kauppoja, joihin tarvitaan henkilökuntaa palvelujen tarjoamiseen matkustajille.
 • Lentokentän hallinto – lentokentän hallinnollinen henkilökunta vastaa lentokentän toiminnasta, taloushallinnosta, markkinoinnista ja viestinnästä.

Lentokentän työpaikat tarjoavat monipuolisia ja haastavia tehtäviä eri ammattitaustoille. Lentokentällä työskentely voi olla jännittävää ja vaativaa, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää ammatillisia taitoja ja oppia uutta lentokentän monipuolisessa ympäristössä.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään lentokentällä ja haluat tietää lisää työmahdollisuuksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla, voit tutustua lentokentän verkkosivuihin tai ottaa yhteyttä lentokentän rekrytointiin.

Monipuoliset työtehtävät lentoasemalla

Monipuoliset työtehtävät lentoasemalla

Lentoasema on paikka, jossa tarjotaan monenlaisia työmahdollisuuksia. Helsinki-Vantaan lentoasema, joka sijaitsee Vantaalla, tarjoaa laajan valikoiman työpaikkoja eri aloilla. Työtehtäviä löytyy niin turvallisuusalan ammattilaisille, asiakaspalvelutehtäviin erikoistuneille kuin tekniselle alalle suuntautuneillekin.

Lentoaseman työtehtäviin kuuluu muun muassa matkustajien palveleminen, turvallisuuden ylläpitäminen, lentokoneiden huoltaminen ja operointi sekä lentokentän infrastruktuurin ylläpito. Työpaikkoja on tarjolla niin päivä- kuin yöaikaan, ja erilaiset vuorotyömahdollisuudet tekevät lentoasemasta houkuttelevan työpaikan.

Seuraavassa on esimerkkejä lentoaseman monipuolisista työtehtävistä:

 • Matkustajapalvelut, kuten tiedottaminen, tarvikevälitys ja ohjaaminen
 • Turvatehtävät, kuten turvatarkastukset ja poikkeamatilanteiden hallinta
 • Akatemian työ telemarkkinointi, kartoitukset ja myynnin edistäminen
 • Järjestys- ja puhtaanapitotehtävät terminaaleissa ja muilla lentoaseman alueilla
 • Operatiiviset tehtävät, kuten lentokoneiden lastaaminen ja purkaminen, huoltopalvelut ja lentokoneiden pysäköiminen
 • Tehtävät lentokentän turva-alueella, kuten rajatarkastukset ja valvonta
 • Logistiikkatehtävät, kuten tavarankäsittely ja varastoinnin hallinta

Lentoasema työpaikkana tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa ja työskennellä kansainvälisessä ympäristössä. Työilmapiiri on usein vilkas ja monikielinen, joten hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa työntekijän menestystä lentoasemalla. Monipuoliset työtehtävät ja vaihtelevat työpäivät tekevät lentoasemasta mielenkiintoisen työpaikan niille, jotka haluavat olla mukana matkustamisen ja lentämisen maailmassa.

Helsingin-Vantaan lentokentän työpaikat

Helsingin-Vantaan lentokentän työpaikat

Helsingin-Vantaan lentoasema Vantaalla on yksi Suomen suurimmista työllistäjistä. Lentokentällä on laaja valikoima työmahdollisuuksia eri aloilla, tarjoten työpaikkoja niin kehitys-, ylläpito- ja hallintotehtävissä kuin asiakaspalvelussa ja turvallisuusalalla.

Lentokentän työpaikat vaihtelevat suuresti eri osastojen ja tehtävien välillä. Alta löydät joitakin esimerkkejä työpaikkamahdollisuuksista Helsingin-Vantaan lentokentällä:

 • Lentokentän turvallisuus: Lentokentän turvallisuusosasto työllistää erilaisia turvallisuustehtävistä vastaavia henkilöitä, kuten turvatarkastajia ja turvallisuuspäälliköitä.
 • Lentokentän ylläpito: Lentokentän ylläpitoosasto vastaa kiinteistön ylläpidosta, huollosta ja teknisestä tuesta. Työtehtäviä voi löytyä esimerkiksi kiinteistöhuollosta ja talotekniikasta.
 • Asiakaspalvelu: Lentokentän asiakaspalveluosasto tarjoaa työpaikkoja matkustajapalveluiden parissa. Työtehtäviin voi kuulua muun muassa matkustajainformointia ja avustamista.
 • Ravintola- ja kaupan ala: Lentokentällä on useita ravintoloita ja kauppoja, jotka työllistävät erilaisia ammattilaisia, kuten tarjoilijoita ja myyjiä.
 • Hallinto ja johtaminen: Lentokentän hallinto-osasto tarjoaa työpaikkoja esimerkiksi taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja johtotehtävien parissa.

Lentokenttätyöpaikkojen tarjonta vaihtelee sesongin mukaan, ja työpaikkoja saattaa olla tarjolla erityisesti matkustusruuhkien aikana. Jos olet kiinnostunut työskentelemään Helsinki-Vantaan lentokentällä, suosittelemme seuraamaan lentokentän työpaikkailmoituksia ja ottamaan yhteyttä lentokentän rekrytointiosastoon.

Millaisia työpaikkoja Helsinki Vantaan lentoasemalla on tarjolla?

Helsinki Vantaan lentoasema tarjoaa monenlaisia työpaikkoja, kuten palvelualan työtehtäviä, kuten turvatarkastajat, matkustajanpalveluhenkilökunta ja lentokenttätyöntekijät. Lisäksi on tarjolla myös teknisiä tehtäviä, kuten lentokoneiden huolto ja korjaus sekä lentokoneiden tankkaus.

Mitä vaatimuksia Helsinki Vantaan lentoasemalla työskentelyyn liittyy?

Helsinki Vantaan lentoasemalla työskenteleviltä edellytetään yleensä vähintään 18 vuoden ikää ja sujuvaa suomen kielen taitoa. Joillain työtehtävillä saattaa olla myös muita vaatimuksia, kuten hyvä fyysinen kunto tai aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä.

Miten Helsinki Vantaan lentoasemalle voi hakea töihin?

Helsinki Vantaan lentoaseman avoimet työpaikat voi yleensä löytää lentoaseman verkkosivuilta. Usein työpaikkahakemukset tulee lähettää sähköisesti. Hakemus tulee täyttää huolellisesti ja liittää mukaan tarvittavat liitteet, kuten ansioluettelo ja/tai työtodistukset.

Ovatko Helsinki Vantaan lentoaseman työpaikat osa-aikaisia vai kokoaikaisia?

Helsinki Vantaan lentoaseman tarjoamat työpaikat voivat olla sekä osa-aikaisia että kokoaikaisia, riippuen työtehtävästä ja tarpeesta. Esimerkiksi lentokenttätyöntekijöiden työajat voivat vaihdella ja sisältää myös yövuoroja, kun taas esimerkiksi matkustamohenkilökunnan työ voi olla joko osa-aikaista tai kokoaikaista.

Mikä on Helsinki Vantaa lentoaseman työilmapiiri?

Helsinki Vantaa lentoasemalla työskentelevät ihmiset kuvailevat yleisesti ilmapiiriä positiiviseksi ja ammattimaiseksi. Lentokentän henkilökunta koostuu erilaisista ammattilaisista, ja yhteistyö eri osastojen välillä on tärkeää sujuvan toiminnan kannalta. Lentokenttätyöntekijät kokevat yleensä työympäristön monipuoliseksi ja kansainväliseksi.

Millaista työpaikkaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla voi saada?

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on tarjolla monenlaisia työpaikkoja. Joitakin esimerkkejä ovat lentokenttähenkilökunta, matkustajan palvelu, turvatarkastus, rajavartijat, lentoliikenteen ohjaajat, huolinta- ja lastaushenkilökunta sekä ravintola- ja myymälätyöntekijät.

Mitä vaatimuksia työntekijöille asetetaan Helsinki-Vantaan lentoaseman työpaikoissa?

Helsinki-Vantaan lentoaseman työpaikoissa vaaditaan yleensä vähintään 18 vuoden ikää, hyvää terveyttä ja hyvää suomen ja/tai englannin kielen taitoa. Joissakin tehtävissä saattaa olla tarpeen myös kielitaidon lisäksi esimerkiksi turvallisuusselvitys tai tiettyjen lupien tai koulutusten suorittaminen.

Miten työhakemus toimitetaan Helsinki-Vantaan lentoaseman työpaikkoihin?

Työhakemus Helsinki-Vantaan lentoaseman työpaikkoihin toimitetaan yleensä sähköisesti työnantajan määrittelemän järjestelmän kautta. Työhakemuksessa kannattaa tuoda esille omat vahvuudet ja aiempi kokemus alalta. Joissakin tapauksissa työhakemuksen lisäksi vaaditaan myös ansioluettelo.

Millaiset työvuorot ovat yleisiä Helsinki-Vantaan lentoasemalla työskennellessä?

Työvuorot Helsinki-Vantaan lentoasemalla voivat vaihdella suuresti työtehtävästä riippuen. Joissakin tehtävissä työvuorot saattavat olla klo 9-17 välillä, kun taas esimerkiksi turvatarkastuksessa tai lentoyhtiöissä voi olla tarvetta työskennellä myös iltaisin, öisin tai viikonloppuisin. Työvuorojärjestelyihin voi vaikuttaa myös osa-aikainen tai kokoaikainen työskentely sekä mahdolliset vuorotyölisät.

Haluatko töihin Helsinki-Vantaan lentoasemalle? 🤩⎪Hae Sodexon lentokonesiivoojaksi⎪Duunitori

Vastaa