Ammattikirjeen päätöminen

Ammattikirjeen päätöminen

Ammattikirjeen päättäminen

Ammattikirjeen päättäminen on tärkeä askel viestinnässä, joka vaatii huolellista harkintaa ja ammattitaitoa. Kirjeen päätös voi muodostaa viestin loppusoinnun, joten on tärkeää valita sopiva ja tehokas päätöslauselma.

Ammattikirjeen päättäminen voi vaihdella sen mukaan, millainen kirje on kyseessä. Virkakirjeissä tyypillisiä päätöslauseita voivat olla esimerkiksi ”Ystävällisin terveisin” tai ”Kunnioittavasti”. Kirjeen päätöksessä tulisi kuitenkin huomioida viestin sävy, jotta se on linjassa koko kirjeen kanssa.

Yksi tapa luoda tehokas päätöslause on korostaa kirjeen päättymistä ja viestiä sen tärkeydestä. Esimerkiksi käyttämällä sanoja ”lopetus” tai ”lopettaminen” voi luoda voimakkaan lopetuksen kirjeelle. Toisaalta, päätöslause voi myös palauttaa lukijan huomion alkuperäiseen tarkoitukseen ja viestin pääasiaan.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten ammattikirjeen päätöslauselman voi muotoilla. Lopulta päätöslauseen valinta riippuu viestin tarkoituksesta, lähettäjän tyylistä ja vastaanottajan odotuksista. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että ammattikirjeen päättäminen on viimeinen mahdollisuus jättää positiivinen ja ammattimainen vaikutelma.

Päättäminen virkakirjeessä

Päättäminen virkakirjeessä

Virkakirje on virallisesti lähetetty kirje, joka sisältää tärkeää tietoa tai pyynnön ammatilliseen tai viralliseen tarkoitukseen. Päättäminen virkakirjeessä on tärkeä osa viestintää ja sen tulee olla selkeä ja johdonmukainen.

Päätös on kirjeen lopettamisen ja päättymisen vaihe. Päätöksen tulisi tiivistää kirjeen tarkoitus ja antaa lukijalle tarvittavat tiedot tai ohjeet. Päätös tulisi myös ilmaista kohteliaasti ja ammatillisesti.

Päättäminen virkakirjeessä voi tapahtua monella eri tavalla riippuen kirjeen tarkoituksesta ja kirjoittajan tyylistä. Alla on esimerkkejä erilaisista päätöksen muodoista:

 • Voitaisiin todeta, että edellä mainituista syistä päätän täten kirjeen.
 • Toivon, että tämä vastaus on tyydyttävä ja auttaa sinua selventämään tilannetta. Odotan innolla yhteistyötä kanssasi.
 • Ystävällisin terveisin,

Päätös voidaan myös kirjoittaa virallisemmalla tyylillä, erityisesti jos kirje on lähetetty organisaation tai viraston puolesta. Tällöin päätös voi sisältää organisaation tai viraston nimen, virkailijan nimen ja tittelin sekä allekirjoituksen. Esimerkiksi:

Virkakirje allekirjoittajalta Vapaamuotoinen organisaatio Ammattikatu 1 00100 Helsinki
Puh. 012 345 6789 Faksi 012 345 6780 www.ammatillinenorganisaatio.fi sähköposti@ammatillinenorganisaatio.fi

Ystävällisin terveisin,

Ammattikirjeen lähetyspäällikkö

Valmistelussa huomioitavat näkökulmat

Valmistelussa huomioitavat näkökulmat

Jokainen ammattikirje päättyy lopettavaan lauseeseen, joka ilmaisee päättävän viranomaisen tai lähettäjän tahdon.

Valmiissa ammattikirjeessä pääkirjoitusosiossa tulisi aina mainita päättävän viranomaisen tai lähettäjän virallisesti.

 • Ammattikirjeen päättäminen tulisi aina tehdä asianmukaisesti allekirjoitetulla kirjeellä.
 • Ammattikirjeen päättyminen tapahtuu yleensä lähettämällä kirjeen vastaanottajalle päättäminen tieto virallisesti.

Voit käyttää seuraavaa esimerkkiä ammattikirjeen päättämiseen:

 • ”Ystävällisin terveisin,
 • [Nimesi]

Ammattikirjeen päättyminen tulisi aina ilmaista selkeästi ja ystävällisesti.

Tärkeät huomioitavat näkökulmat:
– Ammattikirjeen päättäminen tulisi aina tapahtua virallisen viestintätavan mukaisesti.
– Ammattikirjeen päättyminen tulee ilmaista selkeästi ja ystävällisesti.

Työyhteisön osallistaminen päätöksentekoon

Työyhteisön osallistaminen päätöksentekoon

Yrityksessä päätetään usein monia asioita, jotka vaikuttavat työntekijöiden arkeen ja työyhteisön toimintaan. On tärkeää, että päätöksiin osallistuvat kaikki asianosaiset ja että päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää. Työyhteisön osallistaminen päätöksentekoon on keskeinen tekijä hyvin toimivan organisaation rakentamisessa.

Päätöksiä voi tehdä eri tavoin. Ammattikirjeen päättyminen voi olla yksi tapa tuoda esille lopullista päätöstä, joka on tehty virallisesti. Ammattikirjeen avulla voidaan tiedottaa työyhteisölle tehdyistä päätöksistä ja samalla varmistaa, että kaikki työntekijät ovat tietoisia muutoksista tai päätöksistä.

Osallistava päätöksentekoprosessi auttaa luomaan luottamusta ja sitoutumista työyhteisössä. Kun työntekijät saavat osallistua päätöksentekoon, heidän mielipiteensä ja näkemyksensä tulevat huomioon otetuiksi. Tämä edistää työntekijöiden motivaatiota ja työhyvinvointia.

 • Osallistava päätöksenteko voi tapahtua esimerkiksi työpalavereissa, jossa kaikki työntekijät voivat esittää omia ehdotuksiaan tai näkemyksiään.
 • Työyhteisöön voidaan myös valita luottamusmies tai työryhmä, joka edustaa työntekijöitä ja osallistuu päätöksentekoon.
 • Työpaikoilla voidaan myös järjestää työhyvinvointikyselyitä tai muuta palautejärjestelmää, jotta työntekijöiden mielipiteitä kuullaan säännöllisesti.

Virkakirjeen tai ammattikirjeen avulla päätöksistä tiedottamisessa on tärkeää, että viesti on selkeä ja ymmärrettävä kaikille vastaanottajille. Kirjeessä tulisi kertoa, mitä päätöksiä on tehty, mihin ne vaikuttavat ja missä vaiheessa päätökset astuvat voimaan. Lisäksi kirjeen tulisi rohkaista työntekijöitä osallistumaan ja antamaan palautetta päätöksistä.

Esimerkki virallisesta päättökirjeestä
Päivämäärä Vastaanottaja Otsikko
12. toukokuuta 2022 Kaikille työntekijöille Ammattikirje – Työaikojen muutokset

Hyvät työntekijät,

Haluamme tiedottaa teille työaikoihin liittyvistä muutoksista, jotka astuvat voimaan 1. kesäkuuta 2022. Uudet työajat ovat seuraavat:

 • Maanantai-perjantai: klo 8.00-16.30
 • Lauantai: klo 9.00-13.00

Olemme tehneet nämä muutokset vastauksena työntekijöiden palautteeseen ja pyrkimyksenä parantaa työhyvinvointia. Toivomme, että uudet työajat tukevat työntekijöiden työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Olemme avoimia palautteelle ja ehdotuksille, ja rohkaisemme teitä ottamaan yhteyttä esimiehiin tai työhyvinvointiryhmään liittyen näihin muutoksiin. Haluamme varmistaa, että päätökset hyödyttävät kaikkia työntekijöitämme.

Kiitos ymmärryksestänne ja yhteistyöstänne.

Ystävällisin terveisin,

Työnantajan edustaja

Mikä on ammattikirjeen päätettäminen?

Ammattikirjeen päätettäminen tarkoittaa kirjeen lopettamista ammatillisesti ja kohteliaasti. Se sisältää yleensä kiitoksen, yhteenvedon ja tervehdyksen.

Miten ammattikirje päätetään?

Ammattikirje voidaan päättää esimerkiksi seuraavilla tavalla: ”Ystävällisin terveisin” tai ”Parhain terveisin”. Oleellista on, että tervehdyksen tyyli vastaa tilannetta ja suhdetta vastaanottajaan.

Mitä tulee sisällyttää ammattikirjeen päätökseen?

Ammattikirjeen päätöksessä on hyvä sisällyttää lyhyt yhteenveto keskeisistä asioista, esimerkiksi seuraavasti: ”Kiitos mielenkiinnosta, toivon innolla vastaustanne. Voitte ottaa minuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.” Näin varmistat, että vastaanottaja saa tarvittavat tiedot ja tietää, miten ottaa yhteyttä sinuun.

Miten ammattikirje päätetään, kun kyseessä on virallinen tai muodollinen kirje?

Virallisissa tai muodollisissa kirjeissä voi päätteeksi käyttää esimerkiksi ilmaisua ”Kunnioittavasti” tai ”Korkeimmin kunnioittaen”. Näillä ilmaisuilla osoitat kunnioitusta vastaanottajaa kohtaan.

Onko olemassa muita tapoja päättää ammattikirje?

Kyllä, on muitakin tapoja päättää ammattikirje. Esimerkiksi ”Ystävällisesti” tai ”Lämpimin terveisin” ovat suosittuja päätöslauselmia, jotka sopivat useimpiin ammattikirjeisiin. Valitse päätös, joka tuntuu luontevalta sinulle ja vastaa viestisi luonnetta ja tarkoitusta.

Miten ammattikirje päätetään?

Ammattikirje päätetään yleensä kiittämällä vastaanottajaa ja esittämällä ystävällisiä loppulauseita. Esimerkiksi ”Kiitos huomiostasi” tai ”Ystävällisin terveisin”.

Miksi on tärkeää päättää ammattikirje oikein?

Oikein päätetty ammattikirje voi jättää ammattimaisen ja kohteliaan vaikutelman vastaanottajaan. Se voi myös loppusilaus sille, mitä kirjeellä haluttiin saavuttaa.

Mitä tulisi välttää ammattikirjettä päätettäessä?

Tulisi välttää liian epämuodollisia loppulauseita, kuten esimerkiksi ”Moikka” tai ”Terkuin”. Myös liian pitkät tai ylitsevuotavat loppulauseet tulisi välttää.

Miten voin tehdä ammattikirjeen päätöksestä henkilökohtaisemman?

Voit tehdä ammattikirjeen päätöksestä henkilökohtaisemman lisäämällä esimerkiksi toivotuksia tai kiitoksia suoraan vastaanottajalle. Voit myös mainita jotain, mikä liittyy aiempaan keskusteluun tai tapaamiseen.

Onko ammattikirjeen päättämisen säännöt samat kaikissa maissa?

Ei, jokaisessa maassa voi olla hieman erilaiset käytännöt ammattikirjeen päättämisessä. On tärkeää tutustua kohdemaan kulttuuriin ja tapoihin, jotta voi noudattaa asianmukaisia loppulauseita ja tervehdyksiä.

Kuinka kirjoittaa kirje -alkeiskurssin osa 3

SEURAAJA SAA OSTAA JOULULAHJAKSI MITÄ HALUAA!

Vastaa