Canterburyn yliopiston akateemisten taitojen keskus – Opi akateemisia taitoja

Canterburyn yliopiston akateemisten taitojen keskus – Opi akateemisia taitoja

University of Canterbury Academic Skills Centre - Opi akateemisia taitoja

Akateemiset taidot ovat tärkeitä oppimisessa ja opetuksessa yliopistossa. Ne auttavat opiskelijoita menestymään eri tieteenaloilla ja kehittämään tutkimus- ja kirjoitustaitojaan. University of Canterbury Academic Skills Centre tarjoaa opiskelijoille tukea näiden taitojen kehittämisessä.

Keskus tarjoaa erilaisia kursseja ja työpajoja, jotka auttavat opiskelijoita parantamaan tietojaan ja taitojaan eri akateemisilla aloilla. Kursseilla käsitellään muun muassa akateemista kirjoittamista, esitystaitoja, tiedonhankintaa ja akateemista lukemista. Opettajat ja ohjaajat ovat koulutettuja alan ammattilaisia, jotka auttavat opiskelijoita kehittämään omia akateemisia taitojaan.

Canterburyn yliopiston akateemiset taidot keskus

Canterburyn yliopiston akateemisten taitojen keskus tarjoaa opiskelijoille resursseja ja tukea akateemisen oppimisen keskeisissä taidoissa. Keskuksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita menestymään yliopisto-opinnoissaan tarjoamalla heille työkaluja ja ohjausta akateemisen oppimisen haasteisiin.

Keskus tarjoaa monipuolisia palveluja, kuten:

 • Akateemisten taitojen neuvontapalveluita
 • Workshoppeja ja opetusohjelmia eri aihealueilla
 • Ohjeita akateemisen kirjoittamisen ja viittaamisen taidoissa
 • Tuki matematiikan ja tilastotieteen oppimisessa

Keskuksessa työskentelevät ammattitaitoiset ohjaajat auttavat opiskelijoita monilla eri osa-alueilla akateemisessa oppimisessa. He voivat tarjota neuvoja ja tukea esimerkiksi opintosuunnitelman laatimisessa, tehokkaan opiskelun strategioiden kehittämisessä, tutkimiseen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa sekä akateemisen kirjoittamisen ja esitystekniikan parantamisessa.

Palvelut Yhteystiedot
Akateemisten taitojen neuvontapalvelut +123 456 789
Workshopit ja opetusohjelmat +987 654 321
Akateemisen kirjoittamisen neuvonta akateeminenkirjoittaminen@canterbury.fi
Tuki matematiikan oppimiseen matematiikka@canterbury.fi

Opijective opiskelutavat

Opijective opiskelutavat

Tervetuloa Canterbury yliopiston akateemisten taitojen keskukseen! Olemme täällä auttaaksemme sinua kehittämään opiskelutaitojasi ja menestymään akateemisessa maailmassa. Opiskelutavat voivat vaihdella eri tieteenalojen välillä, joten on tärkeää oppia tehokkaita strategioita oman alasi opettelua varten.

Akateemiset taidot eivät rajoitu vain luentoihin ja luokkahuoneisiin. Ne liittyvät myös opiskeluun, tenttiin valmistautumiseen, ryhmätyöskentelyyn ja tutkimuksen tekemiseen. Tällä keskuksella on tarjota runsaasti resursseja ja tietoa kaikkien näiden taitojen kehittämiseen.

Opiskelustrategiat

 Opiskelustrategiat

On olemassa erilaisia ​​opiskelustrategioita, joita voit hyödyntää oppimisesi tukemiseksi. Jotkut suosituimmista strategioista sisältävät:

 • Ajankäytön hallinta: Tehokas ajankäyttö on avain menestykseen yliopistossa. Suunnittele aikataulusi etukäteen ja motivoi itsesi ottamalla säännöllisesti taukoja.
 • Muistiinpanot: Kirjoita muistiinpanoja luennoilla ja lue ne säännöllisesti läpi, jotta tiedot pysyvät tuoreina mielessäsi. Käytä myös erilaisia ​​muistiinpanojen tekniikoita, kuten kuvia tai kaavioita, jotka auttavat sinua hahmottamaan ja hahmottamaan tietoa.
 • Ryhmätyöskentely: Työskentele ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa. Tämä auttaa sinua kehittämään ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä oppimaan uusia näkökulmia.
 • Itsenäinen opiskelu: Itsenäisesti opiskeleminen on tärkeä taito korkeakouluopiskelijoille. Lue lisätietoja valitsemastasi aiheesta ja etsi mahdollisuuksia soveltaa oppimaasi käytännössä.

Tuet ja resurssit

Tuet ja resurssit

Canterbury yliopiston akateemisten taitojen keskus tarjoaa erilaisia ​​tukipalveluita ja resursseja opiskelijoiden käyttöön. Näihin kuuluu:

 1. Opastus: Voit varata henkilökohtaisen ohjauskäynnin opiskelutaitoasiantuntijan kanssa, jolta voit saada neuvoja ja apua opiskelutaitojesi kehittämisessä. Ohjaajat voivat auttaa sinua muun muassa ajankäytön suunnittelussa, muistiinpanojen tekemisessä ja tenttiin valmistautumisessa.
 2. Online-resurssit: Tarjoamme monia online-resursseja, kuten oppaita opiskelutaitoihin ja akateemiseen kirjoittamiseen. Voit käyttää näitä resursseja missä ja milloin tahansa.
 3. Työpajat ja koulutus: Järjestämme säännöllisesti työpajoja eri opiskelutaitojen kehittämiseksi. Voit osallistua näihin työpajoihin ja oppia uusia strategioita muiden opiskelijoiden kanssa.

Ollessasi Canterbury yliopiston opiskelija, sinulla on pääsy kaikkiin näihin tukiin ja resursseihin. Hyödynnä niitä ja varmista, että sinulla on optimaaliset opiskelutaidot menestyäksesi opiskeluissasi.

Tutkimustoiminnot

Tutkimustoiminnot

University of Canterbury Academic Skills Centre tarjoaa monipuolisia tutkimustoimintoja auttaakseen opiskelijoita kehittämään akateemisia taitojaan. Näihin toimintoihin kuuluu opetus ja oppiminen eri tieteenalojen ja yliopistokeskusten kautta.

Canterburyn yliopiston akateemisessa ympäristössä opiskelijat voivat hyödyntää monenlaisia ​​tutkimusmahdollisuuksia, jotka auttavat heitä syventämään ymmärrystään valituilla aloillaan. Keskus tarjoaa tietoa ja ohjausta eri aihealueisiin liittyvissä tutkimusmenetelmissä ja -prosesseissa, jotta opiskelijat voivat kehittää vahvan akateemisen perustan.

 • Tutkimusprosessin vaiheet
 • Tutkimustulosten analysointi
 • Tutkimusaineiston dokumentointi
 • Koherentin argumentin rakentaminen

Opiskelijat voivat myös osallistua erilaisiin seminaareihin ja työpajoihin, joissa he pääsevät harjoittelemaan ja kehittämään kriittistä ajatteluaan sekä tutkimustaitojaan. Keskus tarjoaa myös resursseja ja ohjeita kirjallisuuskatsauksen tekemiseen sekä tiedonhakutaitojen kehittämiseen.

Tutkimustoiminto Tarjolla olevat palvelut
Tutkimusmenetelmät
 • Kvantitatiiviset menetelmät
 • Kvalitatiiviset menetelmät
 • Tutkimuseettiset kysymykset
Kirjallisuuskatsaus
 • Ohjeet kirjallisuuskatsauksen tekemiseen
 • Tutkimusartikkelien löytäminen ja arviointi
 • Kirjallisuuslähteiden kriittinen analyysi
Tiedonhakutaidot
 • Tietokantojen hyödyntäminen
 • Hakutekniikoiden kehittäminen
 • Luotettavien lähteiden löytäminen ja arviointi

Nämä tutkimustoiminnot tarjoavat opiskelijoille vahvan pohjan akateemiseen tutkimukseen ja auttavat heitä menestymään eri tieteenaloillaan.

Mitä University of Canterbury Academic Skills Centre tekee?

University of Canterbury Academic Skills Centre tarjoaa opiskelijoille akateemisia tukipalveluita, joiden tarkoituksena on auttaa heitä kehittämään opiskelu- ja kirjoitustaitojaan. Palvelut sisältävät esimerkiksi ohjausta, työpajoja ja resursseja.

Miten voin hyötyä University of Canterbury Academic Skills Centre -palveluista?

Voit hyötyä palveluista monin tavoin. Centre tarjoaa tukea kirjoittamisen ja opiskelun eri vaiheissa, joten voit saada apua esimerkiksi esseen suunnittelussa, organisoimisessa tai lukemisessa. Tukea voi saada myös opiskelutekniikoiden kehittämisessä sekä viittaustekniikoiden ja akateemisen kirjoittamisen käytännön asioiden ymmärtämisessä.

Miten voin käyttää University of Canterbury Academic Skills Centre -palveluita?

Voit käyttää palveluita varaamalla ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen akateemisen asiantuntijan kanssa tai osallistumalla työpajoihin. Voit myös käyttää online-resursseja, jotka ovat saatavilla ympäri vuorokauden.

Mitä resursseja University of Canterbury Academic Skills Centre tarjoaa?

Centre tarjoaa monia resursseja, kuten verkkosivuston, jossa on paljon artikkeleita ja oppaita eri aiheista, kuten esseiden kirjoittamisesta ja viittaamisesta. Lisäksi saatavilla on myös monia oppaita englannin kielen kieliopista ja oikeinkirjoituksesta.

Miten voin ottaa yhteyttä University of Canterbury Academic Skills Centreen?

Voit ottaa yhteyttä Centreen sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät heidän verkkosivuiltaan. Voit myös vierailla heidän toimistossaan ja varata tapaamisen henkilökunnan kanssa.

Welcome to UC – Orientation

UC Me Aki – make your passion, your career

Vastaa