Github actions – esimerkki palveluista

Github actions – esimerkki palveluista

Github actons - esimerkki palveluista

GitHub Actions on palvelu, joka tarjoaa esimerkin siitä, miten automatisoit tiettyjä tehtäviä ohjelmistoprojektin yhteydessä. GitHub Actions -palvelu on yksi monista esimerkeistä siitä, miten ohjelmistokehitystä voidaan helpottaa ja tehostaa. GitHub on suosittu Koodiin versionhallintapalveluiden tarjoaja, joka tarjoaa myös useita muita palveluita.

GitHub Actions tarjoaa mahdollisuuden kirjoittaa ja suorittaa erilaisia ohjelman osia, jotka voidaan ympätä GitHubin yhteyteen. Tämän ansiosta käyttäjä voi automatisoida tiettyjä tehtäviä, kuten koodin testauksen tai julkaisun Versionhallintapalveluihin. Näiden toimintojen suorittaminen GitHub-toimiva palvelu on erinomainen palveluesimerkki.

Github Actions – palvelun esimerkki

Github Actions - palvelun esimerkki

Github Actions on palvelu, joka mahdollistaa automatisoinnin ja jatkuvan integroinnin Github-repositorioissa. Se tarjoaa käyttöön erilaisia toimintoja, joiden avulla voit määrittää ja automatisoida työnkulkuja projekteissasi.

Palvelu sisältää valmiita toimintoja, joita kutsutaan Github Actions -palveluiksi. Nämä palvelut tarjoavat erilaisia toiminnallisuuksia, kuten linttausta, yksikkötestausta, koodikatselmointia ja julkaisuprosesseja.

Esimerkiksi jos haluat varmistaa, että koodisi läpäisee tietyt tarkistukset ennen kuin se yhdistetään päähaaraan (main branch), voit käyttää lintriksi kutsuttua Github Actions -palvelua. Tämän palvelun avulla voit määrittää, että koodisi käy läpi tietyt staattiset analyysit, esimerkiksi tarkistaa, että koodissasi ei ole syntaksivirheitä tai ohjelmointiparadigmien vastaisuuksia.

Seuraavassa on esimerkki yksinkertaisesta Github Actions -palveluesimerkistä, joka suorittaa yksikkötestit jokaisen koodin muutoksen jälkeen:


name: Unit tests
on:
push:
branches:
- main
jobs:
tests:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v2
- name: Set up Node.js
uses: actions/setup-node@v2
with:
node-version: '14'
- name: Install dependencies
run: npm install
- name: Run tests
run: npm test

Tässä esimerkissä Github Actions -palvelu tarkistaa jokaisen push-tapahtuman päähaaraan (main branch). Sen jälkeen se suorittaa yksikkötestit käyttämällä Node.js-ympäristöä ja npm-pakettien hallintaa. Testit suoritetaan komennolla ”npm test”.

Tällainen Github Actions -palvelu voi auttaa sinua varmistamaan, että koodisi on aina testattu ja toimiva, kun se yhdistetään päähaaraan.

Github Actions perusteet

Github Actions perusteet

Github Actions on palvelu, joka mahdollistaa ohjelmistokehittäjille suorittaa erilaisia toimintoja ja automaatioita Github-repositorioissa. Github Actions on palveluista yksi esimerkki.

Github Actions perustuu pääosin yaml-pohjaisiin konfiguraatiotiedostoihin, jotka määrittelevät, mitä toimia suoritetaan milloinkin. Nämä konfiguraatiotiedostot voivat sisältää erilaisia vaiheita, työnkulkuja ja tehtäviä, jotka suoritetaan tietyissä tilanteissa tai tapahtumissa. Github Actions mahdollistaa esimerkiksi testien suorittamisen, koodin laadun tarkistamisen, käyttöönoton ja julkaisun automatisoinnin.

Github Actions tarjoaa valmiita toimintoja ja palveluja, jotka voidaan liittää Github-repositorioihin. Nämä toiminnot voivat sisältää esimerkiksi käyttöjärjestelmästä riippumattomia komentorivityökaluja, kirjastoja ja kehyksiä. Github Actionsin avulla kehittäjät voivat helposti hyödyntää erilaisia palveluja ja työkaluja suoraan Github-ympäristössä.

 • Gitti-toiminnot: Github Actions tarjoaa valmiita toimintoja Github-toimintojen suorittamiseen, kuten commitin ja pushin tekeminen, haarojen luominen ja yhdistäminen sekä lokiin kirjoittaminen.
 • Palveluesimerkki: Github Actionsin avulla kehittäjät voivat suorittaa erilaisia palveluja ja tehtäviä, kuten pilvipalvelujen käyttöönottoa, tietokantatoimintoja, linterien ja testien suorittamista sekä koodin laadun tarkistamista.
 • Esimerkki: Kuvittelemme esimerkiksi tilanteen, jossa kehittäjä haluaa testata ja julkaista uuden version sovelluksestaan Githubin avulla. Kehittäjä voi luoda Github Actions -konfiguraatiotiedoston, joka suorittaa testaus- ja julkaisutoiminnot automaattisesti aina kun uusi koodimuutos lähetetään Github-repositorioon. Tämä voi sisältää testien suorittamisen, kääntämisen, paketoinnin ja julkaisun tarvittaville alustoille.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Github Actions on tehokas työkalu, joka mahdollistaa ohjelmistokehittäjille erilaisten toimintojen ja palvelujen suorittamisen suoraan Github-ympäristössä. Se tarjoaa valmiita toimintoja ja palveluja sekä mahdollisuuden määritellä omia toimintoja ja työnkulkuja.

Github Actions käyttöönotto

Github Actions käyttöönotto

Github Actions on palvelu, joka mahdollistaa jatkuvan integroinnin (CI) ja jatkuvan toimituksen (CD) prosessien automatisoinnin Githubissa. Sen avulla voit määrittää ja suorittaa erilaisia tehtäviä ja toimintoja gitti-projektisi yhteydessä.

Github Actionsin käyttöönotto on helppoa ja voit aloittaa sen avulla luomalla yksinkertaisen palvelun esimerkin, joka kuvaa sen toimintaa ja hyödyntämistä käytännössä.

Tässä esimerkissä luodaan Github-toimien avulla palvelu, joka tarkistaa uusien koodimuutosten laadun ja suorittaa automaattisia testejä ennen kuin ne yhdistetään päähaaraan. Tämä auttaa välttämään mahdollisia virheitä ja varmistaa koodin laadun ennen sen integrointia lopulliseen tuotantoversioon.

Esimerkin avulla voit ymmärtää, miten github-toimien avulla voidaan hallita palveluiden automatisointia ja vähentää ihmisen virheiden riskiä koodikehityksessä.

 1. Luo .github/workflows -hakemistoon uusi YAML-tiedosto, joka sisältää määrittelyt Github Actions tehtäville.
 2. Määritä tehtävät, jotka haluat suorittaa automaattisesti, kuten koodin laadun tarkistaminen, testien suorittaminen tai kääntäminen.
 3. Määritä, missä tilanteissa haluat, että tehtävät suoritetaan, esimerkiksi aina kun jokin uusi koodimuutos lähetetään tai vain tietyn haaran muutoksilla.
 4. Tee tarvittavat asetukset ja konfiguraatiot kunkin tehtävän suorittamiseksi oikein, kuten käyttää tarvittavia ohjelmistoja, ympäristömuuttujia tai salaisuuksia.
 5. Tallenna muutokset ja vahvista ne Githubiin.

Näiden vaiheiden jälkeen Github Actions alkaa automaattisesti suorittaa määritellyt tehtävät jokaisen määritellyn tapahtuman yhteydessä. Voit seurata tehdyt muutoksia, tuloksia ja mahdollisia virheilmoituksia Githubin vedä-pyyhkäise näkymän tai konsolein kautta.

Esimerkki palvelun hyödyntämisestä Github Actionsin avulla on vain yksi tapa käyttää palveluja. Voit luoda omia mukautettuja palveluita ja koodaskriptejä, jotka vastaavat omaa kehitysympäristöäsi ja tarpeitasi. Github Actions tarjoaa joukon valmiita toimintoja ja työkaluja, jotka voit hyödyntää kehittäjänä ja parantaa työskentelyäsi Githubissa.

Github Actions asetusten konfigurointi

Github Actions asetusten konfigurointi

Jotta voit hyödyntää Github Actions palvelua tehokkaasti, sinun tulee konfiguroida haluamasi asetukset. Tässä esimerkissä opit kuinka voit määrittää Github Actionsin toimimaan haluamallasi tavalla.

Seuraavat vaiheet auttavat sinua konfiguroimaan Github Actions asetukset:

 1. Luo .github kansio juurihakemistoon. Jos se ei ole jo olemassa, voit luoda sen komennolla ”mkdir .github”.
 2. Siirry .github kansioon terminaalissa komennolla ”cd .github”.
 3. Luo workflows kansio .github hakemistoon komennolla ”mkdir workflows”.
 4. Siirry workflows kansioon terminaalissa komennolla ”cd workflows”.
 5. Luo uusi yaml-tiedosto, jossa on haluamasi asetukset, esimerkiksi example.yml.
 6. Määritä yaml-tiedostossa haluamasi Github Actions palveluun liittyvät toimenpiteet.
 7. Tallenna tiedosto.

Tässä on esimerkki yaml-tiedostosta, joka määrittelee Github Actions palveluun liittyvät toimenpiteet:

name: Esimerkki Workflow
on:
push:
branches:
- master
pull_request:
branches:
- master
jobs:
build:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Toimenpide 1
run: echo "Tervetuloa Github Actionsiin!"
- name: Toimenpide 2
run: echo "Tämä on esimerkki Github Actionsin toimenpiteestä."

Tämä yaml-tiedosto määrittelee workflow’n nimeltään ”Esimerkki Workflow”, joka suoritetaan aina kun tapahtuu push tai pull request master-haarassa. Workflow suorittaa kaksi toimenpidettä, jotka tulostavat viestit ”Tervetuloa Github Actionsiin!” ja ”Tämä on esimerkki Github Actionsin toimenpiteestä.”

Kun olet määritellyt haluamasi asetukset yaml-tiedostossa ja tallentanut sen, Github Actions alkaa suorittaa toimenpiteitäsi automaattisesti määritettyjen ehtojen täyttyessä. Voit tarkistaa suorittamisen tilan ja tulokset Githubin käyttöliittymästä.

Voit nyt hyödyntää Github Actionsia tehokkaasti konfiguroimalla asetukset haluamallasi tavalla.

Mikä on GitHub Actions?

GitHub Actions on automaatiopalvelu, jonka avulla kehittäjät voivat automatisoida monia erilaisia tehtäviä GitHub-repositorioissa. Se tarjoaa tehokkaita työkaluja testien suorittamiseen, koodin muutosten jäljittämiseen ja CI/CD-prosessien virittämiseen.

Mitä etuja GitHub Actions tarjoaa kehittäjille?

GitHub Actions tarjoaa monia etuja kehittäjille. Se voi helpottaa työnkulkujen automatisointia ja säästää aikaa toistuvien tehtävien käsittelyssä. Lisäksi se mahdollistaa integraation erilaisten työkalujen ja palveluiden kanssa, kuten CI/CD-palveluiden, testauskehyksen ja ryhmäviestinnän työkalut.

Miten GitHub Actions toimii käytännössä?

GitHub Actions tarjoaa mahdollisuuden luoda erilaisia työnkulkuja, jotka voivat käynnistyä automaattisesti tietyissä tilanteissa, kuten koodin muutoksissa tai aikataulun mukaan. Nämä työnkulut koostuvat yhdestä tai useammasta tehtävästä, jotka suoritetaan määritellyssä järjestyksessä. Käyttäjä voi määrittää työnkulkujen suorittamisen ehdon, esimerkiksi vain silloin, kun tiettyyn tiedostoon tehdään muutoksia.

Mitä muita palveluita GitHub Actions voi integroida?

GitHub Actions voi integroida moneen eri palveluun ja työkaluun, kuten CI/CD-palveluihin, testauskehyksiin, pilvipalveluihin, tietokantapalveluihin, viestintätyökaluihin ja moniin muihin. Jokaiselle palvelulle on yleensä oma toimija, joka mahdollistaa integraation ja tarjoaa käyttöliittymän kyseisen palvelun toimintojen konfigurointiin.

Voiko GitHub Actions auttaa tiimiä suorittamaan parempaa koodikatselmointia?

Kyllä, GitHub Actions voi auttaa tiimiä suorittamaan parempaa koodikatselmointia. Se voi esimerkiksi suorittaa automaattisia testejä koodin muutosten jälkeen ja luoda raportteja löydetyistä virheistä. Lisäksi se voi tarkistaa koodin muutokset tietyillä laatustandardeilla ja ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista. Tämä auttaa varmistamaan, että koodi on laadukasta ja virheetöntä ennen sen yhdistämistä päärepositorioon.

Github Actions Review And Tutorial

Vastaa