Grid-template-columns minmax – Vinkit ja esimerkit

Grid-template-columns minmax – Vinkit ja esimerkit

Grid template columns minmax - Opas ja esimerkit

Grid-template-columns on yksi tapa määrittää ruudukkoa CSS:n avulla. Tämä ominaisuus antaa mahdollisuuden määrittää ruudukon sarakkeiden leveys joustavasti. Yleisin tapa määritellä sarakkeiden leveys on annettaessa pikseleinä tai prosentteina, mutta minmax-funktio tarjoaa vielä tehokkaamman tavan.

Syntaxi grid-template-columns ominaisuudelle on seuraava: grid-template-columns: minmax(vähimmäisleveys, maksimileveys). Tämä määrittää sarakkeiden leveyden siten, että ne venyvät vähintään vähimmäisleveyteen ja enintään maksimileveyteen. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa halutaan taata responsiivisuus ja joustavuus.

Esimerkiksi, jos haluamme määrittää ruudukon, jossa on kaksi saraketta, joista toisen vähimmäisleveys on 200px ja maksimileveys on 1fr, voimme käyttää seuraavaa syntaksia: grid-template-columns: minmax(200px, 1fr). Tällöin sarakkeen leveys on aina vähintään 200 pikseliä ja enintään 1 fraktio ruudukon jäljellä olevasta tilasta.

Ruudukkoa määrittävän sarakkeen vähimmäisleveys

Ruudukkoa määrittävän sarakkeen vähimmäisleveys

Ruudukkoa määriteltäessä voidaan käyttää grid-template-columns -ominaisuutta, joka määrittelee ruudukon sarakkeiden leveydet. Yksi hyödyllinen tapa määrittää sarakkeiden leveydet on käyttää minmax-toimintoa.

Minmax-funktio ottaa parametreikseen kaksi arvoa: vähimmäis- ja enimmäisleveyden. Näin voit määrittää sarakkeen vähimmäisleveyden sekä sarakkeen enimmäis- ja vähimmäisarvon välisen joustavuuden.

Esimerkiksi, seuraava koodinpätkä määrittää ruudukon, jossa on kaksi saraketta. Ensimmäisen sarakkeen vähimmäisleveys on 200px ja enimmäisleveys on 1fr, kun taas toisen sarakkeen vähimmäisleveys on 100px ja enimmäisleveys on 2fr:


grid-template-columns: minmax(200px, 1fr) minmax(100px, 2fr);

Tämä tarkoittaa, että ensimmäinen sarake voi venyä tarvittaessa, mutta sen vähimmäisleveys on 200px. Toisen sarakkeen vähimmäisleveys on 100px, mutta se voi kasvaa jopa kaksi kertaa ensimmäisen sarakkeen leveyteen verrattuna.

Minmax-toiminto on erittäin hyödyllinen, kun halutaan saavuttaa joustava ja responsiivinen ruudukko, jossa sarakkeiden leveydet mukautuvat sisällön mukaan.

Kuinka määrittää ruudukkoa hallitsevan sarakkeen vähimmäisleveys

Kuinka määrittää ruudukkoa hallitsevan sarakkeen vähimmäisleveys

Grid template columns minmax on CSS-gridin ominaisuus, jonka avulla voidaan määrittää ruudukon sarakkeiden koot joustavasti erilaisille näyttöleveyksille. Minmax-funktio määrittää sarakkeen vähimmäis- ja enimmäisleveyden, joka auttaa luomaan responsiivisen asetteluun.

Käyttämällä css gridin grid-template-columns-ominaisuutta ja minmax-funktiota voit määrittää sarakkeiden koot siten, että ne skaalautuvat automaattisesti näyttöleveyden mukaan. Minmax-funktio ottaa parametreina vastaan sarakkeen vähimmäis- ja enimmäisleveyden. Näin voit antaa joustavuutta sarakkeiden leveydelle, kun ruudukkoa näytetään erilaisilla laitteilla.

Seuraava esimerkki näyttää, kuinka määritellä grid template columns minmax. Koodiesimerkissä on taulukko, jonka sarakkeet määritellään minmax(200px, 1fr). Tämä tarkoittaa, että sarakkeiden vähimmäisleveys on 200px, mutta ne voivat venyä sen yli, jos ruudukolle on enemmän tilaa. Käyttämällä tätä tekniikkaa voit luoda responsiivisia taulukoita ja ruudukkoja, jotka skaalautuvat eri näyttöleveyksiin.


<table class="grid">
<tr>
<th>Sarakkeen otsikko 1</th>
<th>Sarakkeen otsikko 2</th>
<th>Sarakkeen otsikko 3</th>
</tr>
<tr>
<td>Sisältö 1</td>
<td>Sisältö 2</td>
<td>Sisältö 3</td>
</tr>
</table>

Tämä esimerkki antaa kaikille sarakkeille vähimmäisleveyden 200px ja mahdollistaa niiden venymisen ruudukkoa vastaavasti. Voit lisätä tai poistaa sarakkeita ja sisältö taulukosta, ja sarakkeiden leveys säilyy silti joustavana.

Esimerkkejä ruudukon sarakkeen vähimmäisleveyden määrittämisestä

Esimerkkejä ruudukon sarakkeen vähimmäisleveyden määrittämisestä

Grid-template-columns -ominaisuus antaa meille mahdollisuuden määrittää ruudukon sarakkeiden leveydet. Minmax-funktio taas mahdollistaa sen, että voimme määrittää sarakkeiden sekä vähimmäis- että enimmäisleveyden. Tämä on erittäin hyödyllinen ominaisuus, kun haluamme varmistaa, että sarakkeet skaalautuvat oikein eri laitteilla tai näytön koossa.

Minmax-funktion avulla voimme määrittää sarakkeiden vähimmäisleveyden seuraavasti:

  1. Käytä grid-template-columns -ominaisuutta määrittääksesi ruudukon sarakkeiden leveydet.
  2. Käytä minmax-funktiota määritelläksesi sarakkeiden vähimmäis- ja enimmäisleveys:
grid-template-columns: minmax(vähimmäisleveys, enimmäisleveys);

Esimerkiksi, jos haluat määrittää ruudukon sarakkeille vähimmäisleveyden 200 pikseliä ja enimmäisleveyden 1 fr (fraktiona ruudukon leveydestä), voit käyttää seuraavaa koodia:

Esimerkki

Koodi

Ruudukko, jossa säleet saavat venyä ja kutistua

grid-template-columns: minmax(200px, 1fr);

Voit myös käyttää minmax-funktiota määrittämässä sarakkeiden vähimmäisleveyden suhteessa ruudukon leveyteen. Esimerkiksi, jos haluat, että sarakkeiden vähimmäisleveys olisi aina 30% ruudukon leveydestä, voit käyttää seuraavaa koodia:

Esimerkki

Koodi

Ruudukko, jossa sarakkeiden vähimmäisleveys on 30% ruudukon leveydestä

grid-template-columns: minmax(30%, 1fr);

Näissä esimerkeissä minmax-funktio määrittää sarakkeiden vähimmäisleveyden ja enimmäisleveyden. Tämä takaa sen, että sarakkeet skaalautuvat oikein eri näyttöjen tai laitteiden koossa, ja varmistaa hyvän responsiivisuuden ruudukon layoutille.

Sarakkeiden vähimmäisleveys ruudukon mallipohjassa

Sarakkeiden vähimmäisleveys ruudukon mallipohjassa

Grd-template-columns: minmax arvoa käytetään ruudukon mallipohjan sarakkeiden määrittävän vähimmäisleveyden asettamiseen.

Kun luodaan ruudukkoa CSS:n grid-template-columns -ominaisuudella, voidaan käyttää minmax-funktiota asettamaan sarakkeiden vähimmäisleveys. Minmax mahdollistaa sarakkeiden leveyden asettamisen välille, joka määritellään kahden arvon avulla: ensimmäinen arvo on sarakkeen vähimmäisleveys ja toinen arvo on sarakkeen mahdollinen maksimileveys.

Muurataan esimerkiksi ruudukko, joka koostuu kolmesta sarakkeesta käyttäen ”grid-template-columns” -ominaisuutta. Ensimmäisen sarakkeen vähimmäisleveydeksi asetetaan 100 pikseliä ja toisen sarakkeen vähimmäisleveydeksi 200 pikseliä. Kolmas sarake määritellään joustavaksi, jolloin sen leveys voi automaattisesti mukautua jäljelle jäävälle tilalle.

Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3
Vähimmäisleveys: 100px Vähimmäisleveys: 200px Joustava leveys

Tässä esimerkissä ensimmäinen sarake saa vähintään 100 pikselin leveyden, toinen sarake vähintään 200 pikselin leveyden ja kolmas sarake voi mukautua jäljelle jäävään tilaan. Jos ruudukon leveys on esimerkiksi 600 pikseliä, ensimmäinen sarake saa 200 pikseliä, toinen sarake 200 pikseliä ja kolmas sarake 200 pikseliä.

Mikä on grid-ruudukon sarakkeiden minmax-toiminto?

Grid-ruudukon sarakkeiden minmax-toiminto on CSS-ominaisuus, joka antaa mahdollisuuden määrittää sarakkeiden leveyden ala- ja yläraja. Tämä antaa suunnittelijalle joustoa sarakkeiden leveyden säätämisessä eri näytöillä.

Mitä hyötyä minmax-toiminnosta on suunnittelijalle?

Minmax-toiminto antaa suunnittelijalle paremman valvonnan sarakkeiden leveyden suhteen. Esimerkiksi, jos halutaan varmistaa, että sarakkeet eivät koskaan mene liian kapeiksi tietyllä näytöllä, voidaan asettaa alaraja. Toisaalta, jos halutaan antaa sarakkeiden venyä näytön koon mukaan, voidaan asettaa yläraja. Näin suunnittelija voi luoda responsiivisempia ja joustavampia sivuja.

Miten minmax-toiminto asetetaan CSS:ssä?

Minmax-toiminto asetetaan grid-template-columns -ominaisuuden avulla. Esimerkiksi, grid-template-columns: minmax(200px, 1fr) tarkoittaa, että sarakkeiden leveys voi olla vähintään 200 pikseliä, mutta maksimissaan ne täyttävät jäljellä olevan tilan yhtä suureen osaan.

Voinko käyttää minmax-toimintoa myös riveillä?

Ei, minmax-toiminto koskee vain sarakkeita. Jos haluat säätää rivien korkeutta, voit käyttää esimerkiksi grid-template-rows -ominaisuutta.

Mitä muita hyviä käyttötapoja minmax-toiminnolla on?

Minmax-toimintoa voi käyttää myös yhdessä media queryjen kanssa. Tällöin voidaan asettaa eri minmax-arvot eri näytöille. Esimerkiksi, minmax(200px, 1fr) voisi olla käytössä pöytäkoneilla, kun taas minmax(100px, 1fr) voisi olla käytössä mobiililaitteilla. Näin suunnittelija voi optimoida sivun ulkoasun eri näytöille sopivaksi.

Mitä tarkoittaa ”grid-template-columns minmax”?

”grid-template-columns minmax” tarkoittaa CSS-ominaisuutta, jolla voidaan määrittää ruudukon sarakkeiden leveydet. ”minmax” -funktio mahdollistaa sarakkeen leveyden määrittämisen väliltä minimi- ja maksimiarvon välillä.

Kuinka voin käyttää ”grid-template-columns minmax” -ominaisuutta omassa CSS-koodissani?

Voit käyttää ”grid-template-columns minmax” -ominaisuutta antamalla sarakkeiden koot väliltä minimi- ja maksimiarvon välillä pikseleinä tai prosentteina. Esimerkiksi ”grid-template-columns: minmax(100px, 1fr) minmax(200px, 2fr);” määrittää kaksi saraketta, joista ensimmäisen minimileveys on 100 pikseliä ja toisen 200 pikseliä, mutta molempien leveydet voivat venyä tarvittaessa.

Mikä on ”grid-template-columns minmax” -ominaisuuden hyöty?

”grid-template-columns minmax” -ominaisuuden avulla voit säätää sarakeleveyksiä joustavasti ja reagoivasti erilaisiin näyttökokoihin. Tämä auttaa luomaan responsiivisia ja joustavia verkkosivustoja, jotka toimivat hyvin eri laitteilla ja näyttöresoluutioilla.

Voinko käyttää ”grid-template-columns minmax” -ominaisuutta yhdessä muiden CSS-ominaisuuksien kanssa?

Kyllä, ”grid-template-columns minmax” -ominaisuutta voi käyttää yhdessä muiden CSS-ominaisuuksien kanssa. Esimerkiksi voit asettaa sarakkeille tietyn värin tai taustakuvan käyttämällä ”background” -ominaisuutta tai lisätä väriin ylivuotoefektin käyttämällä ”overflow” -ominaisuutta.

Mitä muita vastaavia CSS-ominaisuuksia on olemassa ”grid-template-columns minmax” -ominaisuuden lisäksi?

”grid-template-rows minmax” -ominaisuus toimii samalla tavalla kuin ”grid-template-columns minmax”, mutta se määrittää ruudukon rivien korkeudet. Lisäksi ”grid-template-areas” -ominaisuus mahdollistaa ruudukon solujen nimittämisen nimillä ja niiden järjestelyn nimillä.

Responsive CSS Grid Tutorial

Grid Template Columns and Rows. Use Px, %,EM and1FR and also use Min Content And Max Content? Part3

Vastaa