Huonon ja hyvän hakemuksen erot – vinkit ja neuvot

Huonon ja hyvän hakemuksen erot – vinkit ja neuvot

Huonon ja hyvän hakemuksen erot - vinkit ja neuvot

Joskus huono ja hyvä hakemus voivat erota toisistaan hyvin selkeästi. Hyvän hakemuksen tekijät tietävät, miten erottautua joukosta ja tehdä vaikutus työnantajaan. Toisaalta huono hakemus voi olla täynnä virheitä ja heikkoja kohtia, jotka eroavat selvästi hyvän hakemuksen vahvuuksista.

Eroavaisuudet hyvän ja huonon hakemuksen välillä voivat olla moninaisia. Hyvä hakemus on selkeästi laadittu ja sisältää olennaiset tiedot, kuten kokemuksen ja koulutuksen. Siinä korostetaan myös omia vahvuuksia ja saavutuksia. Huonossa hakemuksessa da luona virheitä, puutteita tai epäolennaisia tietoja, jotka erottavat sen negatiivisesti hyvästä hakemuksesta.

Erojen lisäksi hyvässä ja huonossa hakemuksessa on myös selkeitä eroja. Hyvä hakemus herättää kiinnostuksen ja halun ottaa yhteyttä hakijaan, kun taas huono hakemus saa työnantajan siirtämään sen syrjään. Hyvä hakemus myös osoittaa ammattitaitoa ja motivaatiota, kun taas huonossa hakemuksessa tämä voi jäädä epäselväksi.

Huonon ja hyvän hakemuksen erot

Huonon ja hyvän hakemuksen erot

Hyvän ja huonon työhakemuksen tekijät ovat usein melko pieniä, mutta ne erottavat hakemuksen selvästi toisistaan. Hyvä hakemus voi olla se, joka erottuu joukosta ja vakuuttaa työnantajan valitsemaan juuri sinut, kun taas huono hakemus saattaa unohtua heti kun se on luettu. Seuraavassa on joitain eroja hyvän ja huonon hakemuksen välillä:

Hyvä hakemus:

 • On selkeä ja hyvin jäsennelty.
 • Korostaa vahvuuksiasi ja osaamistasi.
 • Keskittyy työnhakuun liittyviin taitoihin ja kokemuksiin.
 • Sisältää konkreettisia esimerkkejä työtehtävistäsi ja saavutuksistasi.
 • Tukee ansioluetteloa ja täydentää sitä.
 • On oikeinkirjoitukseltaan ja kieliopiltaan virheetön.
 • Osoittaa kiinnostuksesi ja motivaatiosi kyseiseen työhön ja yritykseen.
 • On henkilökohtainen, mutta ammattimainen.

Huono hakemus:

 • On epäselvä ja sekava.
 • Ei tuo esiin vahvuuksiasi tai osaamistasi.
 • Keskittyy liikaa henkilökohtaisiin asioihin, jotka eivät liity työnhakuun.
 • Ei anna selkeitä esimerkkejä aiemmista työtehtävistä tai saavutuksista.
 • Toistaa vain ansioluettelossa jo mainittuja asioita.
 • Sisältää oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheitä.
 • Ei osoita kiinnostusta tai motivaatiota kyseiseen työhön ja yritykseen.
 • Ei noudata kirjoitus- ja muotoilusääntöjä.

Muista, että työnantajalla on usein vain rajallinen aika hakemusten käsittelyyn, joten hyvän hakemuksen laatiminen on erittäin tärkeää. Huolellinen ja harkittu työ hakemuksen kanssa voi auttaa sinua erottumaan ja saamaan haaveilemasi työn!

Vinkit ja neuvot

Vinkit ja neuvot

Välillä hyvän ja huonon hakemuksen erot voivat olla hyvin pieniä, mutta ne ovat silti tärkeitä. Erilaiset tekijät voivat tehdä hakemuksesta hyvän tai huonon, ja nämä erot voivat vaikuttaa siihen, miten työnantajat hakijat valitsevat.

Tässä joitain vinkkejä, jotka auttavat hakemusta erottumaan ja tekemään siitä hyvän:

 • 1. Huolellinen ja selkeä muotoilu: Huono hakemus voi olla vaikeasti luettava tai epäselvä. Hyvä hakemus sen sijaan on helppo lukea ja erottaa tärkeät tiedot.
 • 2. Oikeiden tietojen esittäminen: Huonossa hakemuksessa voi olla virheellisiä tai epätarkkoja tietoja, kun taas hyvä hakemus sisältää oikeat ja luotettavat tiedot.
 • 3. Motivaatio: Hyvä hakemus osoittaa vahvan motivaation ja kiinnostuksen kyseistä työtä kohtaan. Huonossa hakemuksessa puolestaan voi puuttua motivaatio tai kiinnostus.
 • 4. Sisältö ja rakenne: Huonossa hakemuksessa saattaa olla epäjohdonmukainen rakenne ja sekava sisältö. Hyvä hakemus sen sijaan on selkeästi jäsennelty ja sisältää olennaiset tiedot.
 • 5. Yksilöllisyys: Hyvä hakemus erottuu joukosta ja osoittaa hakijan ainutlaatuisuuden. Huonossa hakemuksessa puolestaan voi puuttua yksilöllisyys ja persoonallisuus.

Näiden vinkkien avulla voit erottua muista hakijoista ja tehdä hyvän vaikutuksen työnantajalle. Muista kuitenkin, että jokainen työpaikka ja työnantaja voi arvostaa eri asioita, joten on tärkeää sovittaa hakemus jokaiseen tilanteeseen.

Täydellinen hakemuksen rakenne

Täydellinen hakemuksen rakenne

Hakemuksen rakenne on yksi niistä tekijöistä, jotka erottavat hyvän hakemuksen huonosta. Oikea rakenne auttaa esittelemään taitosi ja kokemuksesi selkeästi ja houkuttelevasti.

Tässä on muutamia eroavaisuuksia, jotka erottavat hyvän ja huonon hakemuksen rakenteen välillä:

 • Selkeä aloitus: Hyvä hakemus alkaa vakuuttavalla ja kiinnostavalla johdannolla. Kerro lyhyesti itsestäsi ja siitä, mikä tekee sinusta sopivan tekijän kyseiseen työhön.
 • Otsikointi ja kappalejako: Käytä otsikoita ja kappalejakoa selkeyttämään hakemustasi. Tee jokainen osa-alue omaksi kappaleekseen ja käytä otsikoita korostamaan niitä.
 • Taitojen ja kokemusten esittely: Kerro hakemuksessa selkeästi ja konkreettisesti, mitä taitoja ja kokemuksia sinulla on, ja miten ne liittyvät hakeamaasi työhön.
 • Motivaatio: Korosta hakemuksessa motivaatiotasi kyseiseen työpaikkaan ja yritykseen. Kerro, miksi olet kiinnostunut juuri tästä mahdollisuudesta ja miten se sopii uratavoitteisiisi.
 • Päätös: Lopeta hakemus vakuuttavasti ja kiitä rekrytoijaa mahdollisuudesta hakea paikkaa. Jätä myös yhteystietosi, jotta he voivat ottaa sinuun yhteyttä tarvittaessa.

Hyvin rakennettu hakemus erottuu edukseen ja antaa sinulle paremmat mahdollisuudet päästä haastatteluun. Kiinnitä siis huomiota hakemuksen rakenteeseen ja varmista, että se on selkeä, johdonmukainen ja houkutteleva.

Huomion herättäminen otsikoinnilla

Huomion herättäminen otsikoinnilla

Yksi keskeinen ero huonon ja hyvän hakemuksen välillä piilee otsikoinnissa. Otsikko on ensimmäinen asia, jonka rekrytoija näkee ja se voi tehdä ratkaisevan eron siinä, päätyykö hakemus roskiin vai pääseeks se jatkoon. Huono hakemus ei välttämättä kiinnitä rekrytoijan huomiota, kun taas hyvä hakemus herättää kiinnostuksen ja saa rekrytoijan lukemaan lisää.

Hyvä otsikko on lyhyt, mutta informatiivinen. Se kertoo selkeästi, mitä hakemus käsittelee ja minkä tehtävän osalta hakija on kiinnostunut. Hyvä otsikko erottaa hakemuksen joukosta ja herättää kiinnostuksen lukemaan hakemuksen sisältöä tarkemmin. Huonossa otsikossa taas voi olla epämääräisiä tai liian yleisiä sanoja, jotka eivät kerro mitään hakijasta tai heidän taidoistaan.

Otsikon tulee olla myös visuaalisesti miellyttävä ja helppolukuinen. Käytävät selkeitä ja luettavia fontteja sekä sopivaa kokoa. Käytä lauserakennetta, joka erottaa hakemuksen selkeästi muista hakemuksista ja joka herättää kiinnostuksen jatkamaan lukemista. Käytä tarvittaessa myös korostamista, esimerkiksi lihavoimalla tai kursivoimalla tärkeitä sanoja tai lauseita.

Tärkeintä otsikoinnissa on kuitenkin se, että se erottaa hakemuksen joukosta ja herättää rekrytoijan kiinnostuksen. Hyvä otsikko herättää rekrytoijan mielenkiinnon siten, että he haluavat jatkaa hakemuksen lukemista. Huono otsikko saa hakemuksen hukkumaan joukkoon ja unohtumaan muiden hakemusten sekaan.

Mikä on huonon hakemuksen merkki?

Huonon hakemuksen merkkejä voivat olla esimerkiksi huolimattomuus virheiden suhteen, epäjohdonmukainen tai epäselvä esittelyteksti, puutteelliset tiedot hakijasta ja hänen työkokemuksestaan sekä liian yleinen tai epäselvä motivaatiokirje.

Mitkä ovat hyvän hakemuksen keskeiset elementit?

Hyvä hakemus sisältää selkeän ja johdonmukaisen esittelytekstin, jossa kerrotaan hakijan motivaatiosta ja työkokemuksesta. Tärkeää on myös korostaa omia vahvuuksia ja soveltuvuutta kyseiseen työpaikkaan. Hyvä hakemus on myös virheetön ja sisältää kaikki tarvittavat tiedot hakijasta.

Miten parantaa huonoa hakemusta?

Jos hakemus on huono, suositeltavaa on tarkistaa ja korjata mahdolliset virheet ja epäselvyydet. Esittelytekstin voi kirjoittaa uudelleen selkeämmäksi ja johdonmukaisemmaksi. Hakemuksessa kannattaa myös esitellä vahvuuksia ja soveltuvuutta kyseiseen työpaikkaan.

Millaisia vinkkejä hakemuksen kirjoittamiseen voitte antaa?

Hyödyllisiä vinkkejä hakemuksen kirjoittamiseen ovat muun muassa selkeä ja johdonmukainen esittelytekstin laatiminen, oman motivaation ja soveltuvuuden korostaminen, virheettömyyden tarkistaminen sekä kaikkien tarvittavien tietojen sisällyttäminen hakemukseen. Kannattaa myös kiinnittää huomiota työpaikkailmoituksen vaatimuksiin ja sovittaa hakemus sen mukaisesti.

Mitä pitäisi välttää hakemuksen kirjoittamisessa?

Hakemuksen kirjoittamisessa kannattaa välttää epäselvyyttä, epäjohdonmukaisuutta ja puutteellisia tietoja. On myös tärkeää välttää virheitä ja kielioppivirheitä. Lisäksi kannattaa välttää liian yleistä tai epäkiinnostavaa motivaatiokirjettä. Hakemus tulisi räätälöidä jokaiseen työpaikkahakemukseen sopivaksi, eikä lähettää samanlaista hakemusta joka paikkaan.

Miten voi erottaa hyvän ja huonon työhakemuksen?

Hyvän ja huonon työhakemuksen voi erottaa useilla eri tavoilla. Hyvä työhakemus on selkeä ja hyvin kirjoitettu. Se sisältää selkeän kuvauksen hakijan taidoista, kokemuksesta ja motivaatiosta työpaikkaa kohtaan. Huono työhakemus puolestaan voi olla epäselvä, puutteellisesti kirjoitettu ja sisältää virheitä. Se ei anna selkeää kuvaa hakijan osaamisesta eikä vakuuta työnantajaa.

Mitä vinkkejä voit antaa hyvän työhakemuksen kirjoittamiseen?

Hyvän työhakemuksen kirjoittamiseen on useita vinkkejä. Ensinnäkin kannattaa panostaa selkeyteen ja hyvään kieliasuun. Hakemus tulisi myös räätälöidä jokaiseen työpaikkaan erikseen, eli se ei saisi olla generoitu ja yleinen. Tärkeää on myös tuoda esiin omat vahvuudet ja osaaminen, sekä osoittaa motivaatiota juuri kyseistä työtehtävää kohtaan. Lyhyt ja ytimekäs teksti on usein tehokkaampi kuin pitkä ja epäselvä hakemus.

Miksi huono työhakemus voi vähentää mahdollisuuksia saada työpaikka?

Huono työhakemus voi vähentää mahdollisuuksia saada työpaikka, koska se ei anna hyvää ensivaikutelmaa hakijasta. Työnantaja voi ajatella, että hakija ei ole panostanut hakemukseensa tarpeeksi tai että hänellä ei ole tarvittavaa osaamista tai motivaatiota kyseiseen työtehtävään. Huono hakemus voi myös sisältää puutteellisia tai vääränlaisia tietoja, mikä voi herättää epävarmuutta työnantajassa. Hyvä hakemus sen sijaan herättää kiinnostusta ja antaa hakijalle paremmat mahdollisuudet päästä haastatteluun ja lopulta saada työpaikka.

Millainen on hyvä työhakemus? 🕵️‍♂️ Katso vinkit hakemuksen kirjoittamiseen ✍️

Vastaa