Laravel dusk sulkenut päällystys

Laravel dusk sulkenut päällystys

Laravel dusk sulkenut päällystys

Laravel dusk on tehokas testaustyökalu, joka auttaa kehittäjiä varmistamaan sovellusten oikean toiminnan. Tämä avoin lähdekoodin työkalu tarjoaa monia tehokkaita ominaisuuksia testien luomiseen ja suorittamiseen.

Kun käytät Laravelin duskia sovelluksen testaamiseen, saatat törmätä ongelmiin, kun testit eivät päättykään odotetusti. Tämä voi johtua siitä, että sovelluksen yläpuolella näkyy jonkinlainen päällystys, joka estää testien loppumisen. Tämä voi olla esimerkiksi ilmoitusikkuna tai modaalinen ikkuna.

Jos kohtaat tämän ongelman Laravel duskissa, voit käyttää sulje ja dusk toimintoja ratkaistaksesi sen. Sulje toiminto sulkee päällystyksen, joka estää testien päättyvän odotetusti. Kun päällystys on suljettu, voit jatkaa testejä normaalisti.

On tärkeää huomata, että sulje ja dusk toiminnot poistavat vain päällystyksen eivätkä vaikuta sovelluksen muihin ominaisuuksiin. Voit käyttää näitä toimintoja ainoastaan tilanteissa, joissa päällystys estää testien päättyvän.

Älä anna päällystyksen hidastaa testejäsi. Käytä Laravel duskia ja hyödynnä sulje ja dusk toimintoja, jotta voit suorittaa testit nopeasti ja tehokkaasti.

Laravel dusk – testaustyökalu web-sovelluksille

Laravel dusk - testaustyökalu web-sovelluksille

Laravel Dusk on Laravel-kehyssovelluksen mukana tuleva testaustyökalu, joka mahdollistaa helpon ja tehokkaan testauksen web-sovelluksille. Se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden simuloida käyttäjän toimia selaimessa ja testata näin web-sovelluksen toiminnallisuutta.

Dusk avulla voit testata web-sovelluksen käyttöliittymän toimivuutta eri tilanteissa. Voit esimerkiksi varmistaa, että lomakkeiden syötteiden validointi toimii oikein, navigoida eri sivujen välillä ja tarkistaa, että odotettuja elementtejä näytetään oikein.

 • Overlay: Laravel Dusk tarjoaa mahdollisuuden lisätä overlay-efektin testattavan sivun päälle. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun testaat popup-ikkunan toimintaa tai haluat tarkistaa, miten sivu reagoi, kun siihen tulee toinen elementti päälle.
 • Sulje: Dusk tarjoaa myös mahdollisuuden sulkea overlay-efekti. Tämä voi olla hyödyllistä, kun testitapauksesi on päättynyt ja haluat palauttaa sivun alkuperäiseen tilaan.

Lähde: https://laravel.com/docs/master/dusk

Duskin käyttö testaustyökaluna on helppoa ja tehokasta. Se tarjoaa erilaisia muokkausmahdollisuuksia testattavalle sivulle ja auttaa sinua varmistamaan, että web-sovellus toimii oikein eri tilanteissa. Voit esimerkiksi testata, miten sivu reagoi eri käyttäjätoimintoihin ja varmistaa, että odotetut elementit näytetään oikein käyttäjälle.

 1. Asenna Laravel Dusk:
  • Suorita terminaalissa komento composer require --dev laravel/dusk
  • Jos käytät Laravelia 7.x-versiota, suorita terminaalissa komento php artisan dusk:install
  • Jos käytät Laravelia aiempaa versiota, suorita terminaalissa komento php artisan dusk:install --dev
 2. Muokkaa .env-tiedostoa:
  • Aseta .env-tiedostoon APP_URL=http://localhost (jos käytät paikallista kehitysympäristöä)
 3. Kirjoita testitapaukset:
  • Dusk tarjoaa helpon tavan kirjoittaa testitapauksia käyttäen Laravelin tuttua syntaksia.
 4. Suorita testit:
  • Käytä komentoa php artisan dusk suorittaaksesi testitapaukset.

Dusk on erinomainen työkalu web-sovellusten testaukseen, ja se integroituu saumattomasti Laravel-kehyssovelluksen kanssa. Sen avulla voit löytää virheitä ja ongelmia sovelluksessasi ennen kuin ne päätyvät tuotantoon. Dusk auttaa sinua kehittämään laadukkaita ja toimivia web-sovelluksia.

Sulje pääyksikköön

Sulje pääyksikköön

Laravel Dusk on loistava työkalu testien luomiseen ja automatisointiin. Se mahdollistaa verkkosivuston toimivuuden tarkistamisen ja käyttöliittymätestauksen.

Kun käytät Laravel Duskia, saatat huomata, että joissakin tapauksissa pääyksikköön tulee päällekkäisiä elementtejä (overlay), jotka peittävät näkymän ja haittaavat testien suorittamista. Tämä voi olla ongelmallista, koska se voi aiheuttaa virheitä testien suorituksessa.

Jotta voit välttää tämän ongelman, voit sulkea pääyksikön päättymisen aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että suljet päällystyksen, kun testit on suoritettu, jotta se ei haittaa seuraavia testejä.

Jotta voit sulkea päällystyksen, sinun on lisättävä yksi rivi koodia testiisi:

 1. Avaa testitiedosto, jossa haluat sulkea pääyksikön.
 2. Lisää seuraava rivi tiedoston alkuun: $browser->driver->executeScript(’LaravelDusk.dontKeepOpen’);>

Tämä rivi koodia käskee Duskia sulkemaan päällystyksen päätyttyään.

Pääyksikön sulkeminen testien päättymisen yhteydessä auttaa varmistamaan, että testit suoritetaan puhtaissa olosuhteissa ilman häiriöitä. Se myös parantaa testien luotettavuutta ja tulosten toistettavuutta.

Lähde: laravel.com

Ohjelmiston toiminta

Ohjelmiston toiminta

Laravel Dusk -ohjelmisto on suunniteltu testaamaan web-sovelluksia automaattisesti. Sen avulla voit luoda testitapauksia ja suorittaa ne simuloimalla käyttäjän toimintaa selaimessa.

Kun Laravel Dusk -ohjelmisto on otettu käyttöön, voit sulkea päättymiselle luonteenomaisen päälystyksen. Tämä sulkeutunut päälystys estää käyttäjiä siirtymästä pois sivulta tai suorittamasta muita toimintoja, kun testi suoritetaan.

Voit sulkea päättymiselle ominaisen päälystyksen käyttämällä Duskin tarjoamaa dusk->close() -funktiota. Tämä funktio sulkee päälystyksen ja palauttaa sinut alkuperäiseen tilaan. Voit kutsua tätä funktiota esimerkiksi testin päättymisen jälkeen.

Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten voit sulkea päättymiselle ominaisen päälystyksen Laravel Dusk -ohjelmistossa:

public function testExample()
{
// Testikoodi
$this->browse(function (Browser $browser) {
// Selaimen toimintakoodi
});
// Sulje päättymisen päälystys
$this->close();
}

Pääyksikön sulkeutumisprosessi

Pääyksikön sulkeutumisprosessi

Pääyksikön sulkeutumisprosessi Laravel Duskin avulla liittyy pääyksikön päällekkäisiin elementteihin, jotka voivat vaikeuttaa sulkeutumisprosessia. Pääyksikön päällekkäiset elementit voivat olla näkyviä tai piilossa olevia.

Pääyksikön sulkeutumisprosessi päättyy tyypillisesti silloin, kun käyttäjä suorittaa sulje-toiminnon. Tässä prosessissa Duskin päätehtävänä on sulkea päällekkäiset elementit, jotka estävät pääyksikön sulkeutumisen.

 • Pääyksikön päällekkäiset elementit:
  • Pääyksikköä peittävä dusk-päällystys
  • Muita päällekkäisiä elementtejä

Pääyksikön sulkeminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Dusk avaa pääyksikön sulkemisnäytön
 2. Käyttäjä valitsee ”Sulje” -toiminnon
 3. Dusk tunnistaa pääyksikön päällekkäiset elementit
 4. Dusk sulkee pääyksikön päällekkäiset elementit
 5. Dusk vahvistaa pääyksikön sulkeutumisen

Huomaa: Pääyksikön sulkeutumisprosessi on yleensä yksi osa laajempaa toimintaa, kuten käyttäjän tekemän toiminnan päättymistä tai sivun vaihtumista. Laravel Dusk tarjoaa vahvan työkalun tällaisten päällekkäisten elementtien tunnistamiseen ja sulkemiseen automaattisesti.

Miksi Laravel Dusk on sulkenut päälystyksen?

Laravel Dusk on sulkenut päälystyksen, koska sen kehittäjät ovat päättäneet keskittyä muihin kehityshankkeisiin. He haluavat varmistaa, että Laravel Dusk -sovellus pysyy käyttökelpoisena ja yhteensopivana tulevien Laravel-versioiden kanssa.

Onko muita vaihtoehtoja Laravel Duskille?

Kyllä, on olemassa muita vaihtoehtoja Laravel Duskille. Joitakin vaihtoehtoja ovat Codeception, Behat ja Selenium.

Miten tämä vaikuttaa Laravel-sovellusteni testaukseen?

Tämä voi vaikuttaa testaustapoihisi, jos käytit aktiivisesti Laravel Duskia sovellustesi testaamisessa. Sinun tulee etsiä vaihtoehtoisia testauskehyksiä tai työkaluja, kuten yllä mainitut Codeception, Behat tai Selenium. Tämä voi aiheuttaa hienoisia muutoksia testien kirjoittamisessa ja suorittamisessa.

Onko Laravel Duskin käyttö lopetettu kokonaan?

Ei, Laravel Duskin käyttö ei ole lopetettu kokonaan. Kehittäjät ovat vain päättäneet sulkea päälystyksen tälle projektille. Laravel Duskia voi silti käyttää, mutta sitä ei enää kehitetä tai päivitetä aktiivisesti.

Milloin Laravel Dusk sulki päälystyksen?

Laravel Dusk sulki päälystyksen tammikuussa 2021. Tämä tarkoittaa sitä, että siitä lähtien kehittäjät eivät ole aktiivisesti päivittäneet tai korjanneet buginseja tässä projektissa.

Mikä on Laravel Dusk?

Laravel Dusk on Laravelin oma työkalu, joka mahdollistaa ohjelmallisen web-käyttöliittymän testauksen. Se mahdollistaa testien kirjoittamisen ja suorittamisen web-selaimessa, jolloin voidaan varmistaa sovelluksen toimivuus käyttäjän näkökulmasta.

Miksi Laravel Dusk on sulkenut päälystyksen?

Laravel Dusk on sulkenut päälystyksen, koska kehittäjät ovat huomanneet, että sen käyttö voi aiheuttaa tietoturvariskejä, jos sitä käytetään väärin. Sulku on asetettu suojella sovelluksia ja estää mahdollisia hyökkäyksiä.

Miten voin käyttää Laravel Duskia sulkematta päälystystä?

Voit käyttää Laravel Duskia sulkematta päälystystä asettamalla Dusk::withoutWrapping()-metodille arvoksi true ennen testin suorittamista. Tämä estää päälystyksen sulkemisen ja antaa sinun käyttää Duskia normaalisti.

PHP Unit Testing – PHPUnit Tutorial – Full PHP 8 Tutorial

Teaser: Laravel Dusk Tests Generator in QuickAdminPanel

Vastaa