Miten vastata työhaastattelun kysymyksiin huonoista puolista

Miten vastata työhaastattelun kysymyksiin huonoista puolista

Miten vastata kysymyksiin huonoista puolista työhaastattelussa

Työhaastattelu on tärkeä osa työnhakuprosessia, ja se antaa työnantajalle mahdollisuuden arvioida työnhakijan soveltuvuutta kyseiseen työtehtävään. Usein työhaastatteluissa tiedustellaan työnhakijan vahvuuksia ja saavutuksia, mutta myös heikkouksista ja huonoista puolista kysytään. Negatiivisia kysymyksiä ei kannata pelätä, vaan niihin tulee osata vastata fiksusti ja positiivisesti.

Kun kysytään negatiivisia puolia itsestä työhaastattelussa, on tärkeää olla rehellinen, mutta samalla muistaa, että kyseessä on myös myyntitilanne. Työnantaja haluaa nähdä, miten käsittelet vaikeita kysymyksiä ja kuinka hyvin tunnet omat heikkoutesi. Sinun ei tarvitse paljastaa kaikkia huonoja puoliasi, mutta varmista, että vastauksesi antavat realistisen kuvan itsestäsi ja kyvyistäsi.

Työhaastattelussa kysytään negatiivisia puolia

Työhaastattelussa kysytään negatiivisia puolia

Kun osallistut työhaastatteluun, on todennäköistä, että sinua pyydetään kertomaan myös heikkouksistasi. Työnantajat haluavat saada kokonaiskuvan sinusta ja selvittää, mitä haastetta omaat.

On tärkeää valmistautua tällaisiin kysymyksiin etukäteen, jotta voit antaa ammattimaisen vastauksen. Älä pelkää tunnustaa, kysyttäessä tai tiedusteltaessa negatiivisia puolia. Sinun ei tarvitse olla täydellinen, mutta sinun tulee osoittaa, että tunnistat heikkoutesi ja olet valmis työskentelemään niiden parantamiseksi.

Yksi tapa vastata tähän kysymykseen on kertoa heikosta taidosta tai taidoista, joista haluat kehittyä lisää. Voit myös jakaa jonkin haastavan tilanteen, jossa olet joutunut työskentelemään heikkouksiesi kanssa.

Esimerkki vastauksesta voisi olla:

 1. Olen huomannut, että minulla on vielä kehitettävää julkisessa esiintymisessä. Olen kuitenkin tehnyt paljon töitä sen parantamiseksi. Olen osallistunut esiintymiskoulutuksiin ja haastanut itseni puhumaan enemmän kokouksissa. Uskon, että jatkamalla harjoittelua ja altistumista tällaisille tilanteille pystyn vahvistamaan tätä aluetta entisestään.
 2. Olen myös tullut tietoiseksi siitä, että minulla on taipumus työskennellä liian kovasti toisinaan ja uupua. Olen oppinut, että on tärkeää ottaa riittävästi taukoja ja pitää huolta omasta hyvinvoinnistani. Olen ottanut käyttöön erilaisia stressinhallintatekniikoita, kuten meditaatiota ja liikuntaa, jotka auttavat minua ylläpitämään terveen työ- ja elämäntasapainon.

Työhaastattelussa on tärkeää olla rehellinen heikkojen kohtien suhteen, mutta myös osoittaa, että olet motivoitunut ja valmis kehittymään. Ole varma itsestäsi ja korosta myös vahvuuksiasi, kun vastaat kysymykseen negatiivisista puolista.

Kuinka vastata, kun kysytään negatiivisista puolista

Kuinka vastata, kun kysytään negatiivisista puolista

Työhaastattelussa voi olla tilanteita, jossa sinulta tiedustellaan heikkoja puoliasi. Vaikka kyseessä onkin epämieluisa kysymys, on tärkeää osata vastata siihen ammattimaisesti ja rehellisesti. Tässä muutamia vinkkejä kuinka vastata kysyttäessä negatiivisista puolistasi työhaastattelussa:

 1. Mieti etukäteen
 2. On hyvä valmistautua haastatteluun miettimällä etukäteen mahdollisia heikkouksia tai huonoja puoliasi. Näin et joudu yllättävään tilanteeseen, vaan tiedät mitä vastata kysyttäessä negatiivisista puolistasi. Ole kuitenkin rehellinen, älä keksi tekemällä positiivisista puolistasi negatiivisia.

 3. Positiivinen käännös
 4. Kun kysytään huonoista puolistasi työhaastattelussa, voit vastata kääntämällä ne positiiviseksi. Esimerkiksi voit mainita, että olet erittäin tarkka ja joskus tämä voi hidastaa työskentelyä, mutta toisaalta se auttaa sinua välttämään virheitä ja takaamaan laadukkaan työn.

 5. Kehityskohteet
 6. Toinen tapa vastata kysyttäessä heikoista puolistasi on mainita kehityskohteet. Voit kertoa, että työskentelet parhaillaan näiden heikkouksien kanssa ja yrität kehittää itseäsi. Tämä osoittaa halukkuutta oppia ja kasvaa työntekijänä.

 7. Työympäristön sovittaminen
 8. On myös tärkeää huomioida, millaisessa työympäristössä heikkoutesi voivat tulla esiin. Voit painottaa, että tiimityössä nämä heikkoudet eivät juurikaan vaikuta, koska pystyt hyödyntämään muiden vahvuuksia ja samalla oppimaan heiltä. Tämä osoittaa, että olet itsetietoinen ja kykenet sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin.

 9. Rehellisyys
 10. Tärkeintä vastatessasi kysyttäessä heikoista puolistasi työhaastattelussa on olla rehellinen. Työnantajat arvostavat rehellisyyttä, joten älä pelkää mainita niitä alueita, joilla haluaisit kehittyä. Tärkeintä on osoittaa, että olet tietoinen heikkouksistasi ja halukas työskentelemään niiden parantamiseksi.

Miten korostaa positiivista puolta vastatessa negatiivisiin puoliin

Miten korostaa positiivista puolta vastatessa negatiivisiin puoliin

Monet työhaastattelut sisältävät kysymyksen huonoista puolistasi tai heikkouksistasi. Vaikka tällainen kysymys voi tuntua hankalalta, se tarjoaa sinulle tilaisuuden korostaa positiivista puolta vastauksessasi.

Heikkoudet voivat olla tapa osoittaa kehitysalueita, mutta on tärkeää muistaa, että sinulla on myös monia vahvuuksia. Kun vastaat tähän kysymykseen, haluat tuoda esiin sen, että tiedostat heikkoutesi ja olet valmis kehittymään niissä. Käytä seuraavia vinkkejä auttaaksesi korostamaan positiivista puolta vastatessasi negatiivisiin puoliin:

 • Ole rehellinen: Se, että tiedostat heikkoutesi ja olet valmis niiden kehittämiseen, osoittaa itsetuntemusta ja halua kasvaa ammatillisesti. Ole rehellinen itsesi ja rekrytoijan kanssa.
 • Osoita itsevarmuutta: Vaikka vastaatkin heikkouksista, haluat samalla osoittaa itsevarmuutta. Kerro, miten olet jo alkanut työskennellä heikkouksien parantamisen eteen ja mitä olet saavuttanut.
 • Nimeä konkreettisia esimerkkejä: Sen sijaan, että puhuisit vain yleisellä tasolla heikkouksistasi, yritä antaa konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joissa olet huomannut heikkoutesi ja miten olet työskennellyt niiden parantamiseksi.
 • Korosta oppimismahdollisuuksia: Puhu siitä, mitä olet oppinut heikkouksistasi ja miten olet pyrkinyt kehittymään. Osoita sitoutumisesi jatkuvaan oppimiseen ja kasvuun.
 • Palautumiskyky: Korosta myös sitä, miten olet käsitellyt epäonnistumisia tai vastoinkäymisiä ja miten olet oppinut niistä. Osoita kykysi palata takaisin, oppia virheistäsi ja jatkaa eteenpäin.

Kokonaisuudessaan on tärkeää nähdä kysymys heikkouksista mahdollisuutena osoittaa kasvua ja kehittymistä. Käytä vastaustasi korostaaksesi positiivisia puolia ja sitä, että olet valmis ottamaan vastuuta omasta kehityksestäsi sekä työntekijänä että yksilönä.

Miksi on tärkeää vastata kysymyksiin huonoista puolista työhaastattelussa?

On tärkeää vastata kysymyksiin huonoista puolista työhaastattelussa, koska työnantajat haluavat saada kokonaisvaltaisen kuvan hakijan vahvuuksista ja heikkouksista. Rehellinen vastaus huonoista puolista voi auttaa työnantajaa arvioimaan, minkälainen työntekijä hakija olisi ja kuinka hyvin hän sopii tiimiin.

Miten voin vastata kysymykseen huonoista puolista työhaastattelussa?

Voit vastata kysymykseen huonoista puolista työhaastattelussa rehellisesti ja itsetietoisesti. Voit kertoa huonoista puolistasi, mutta samalla korostaa, miten olet pyrkinyt parantamaan niitä ja miten olet oppinut hyödyntämään niitä työssäsi. Älä peittele huonoja puoliasi, mutta älä myöskään liioittele niitä. Esimerkiksi voit mainita, että olet joskus ollut hieman liian perfektionistinen, mutta olet oppinut delegoimaan tehtäviä ja luottamaan muiden kykyihin.

Ovatko huonot puolet aina negatiivisia työhaastattelussa?

Huonot puolet eivät aina ole negatiivisia työhaastattelussa. Työnantajat arvostavat rehellisyyttä ja itsetuntemusta, joten voit kertoa huonoista puolistasi positiivisella tavalla. Esimerkiksi voit mainita, että olet joskus ollut hieman liian ahkera ja työskennellyt ylitöitä, mutta olet oppinut tasapainottamaan työn ja vapaa-ajan ja asettamaan selkeät rajat työpaikalle.

Pitäisikö minun mainita huonot puolet työhaastattelussa, jos minulla ei niitä ole?

On hyvä olla valmistautunut mainitsemaan huonot puolet työhaastattelussa, vaikka niitä ei olisikaan. Se osoittaa rehellisyyttä ja itsetuntemusta. Voit mainita esimerkiksi sen, että olet tarkka aikatauluista ja joskus saatat olla liian suoraviivainen töitä tehdessäsi. Tämä kertoo työnantajalle, että olet tietoinen omista vahvuuksistasi, mutta myös kehityskohteistasi.

Kuinka pitkä vastauksen huonoihin puoliin työhaastattelussa tulisi olla?

Vastauksen huonoihin puoliin työhaastattelussa tulisi olla lyhyt ja ytimekäs. Älä sorru liiaksi yksityiskohtiin, vaan keskity kertomaan konkreettisesti yksi tai kaksi esimerkkiä huonoista puolistasi ja miten olet pyrkinyt niitä korjaamaan tai hyödyntämään niitä työssäsi. Tämä osoittaa, että olet itsetietoinen ja kykenet analysoimaan omia vahvuuksia ja heikkouksia.

Kuinka vastata kysymykseen huonoista puolistasi työhaastattelussa?

Kun vastaat tähän kysymykseen työhaastattelussa, on tärkeää olla rehellinen mutta myös kertoa, miten olet pyrkinyt parantamaan tai korjaamaan huonoja puoliasi. Voit myös antaa esimerkkejä tilanteista, joissa olet ratkaissut tai ylittänyt omat heikkoutesi. Tärkeintä on antaa positiivinen kuva siitä, että olet valmis kehittymään ja oppimaan uusia asioita.

Varmista paikkasi työhaastattelussa näillä 5 vinkillä | InHunt Group

Vastaa