Windowsin hosts-tiedosto ali-verkkotunnuksille

Windowsin hosts-tiedosto ali-verkkotunnuksille

Windowsin hosts-tiedosto ali-verkkotunnuksille

Tietokonejärjestelmissä hosts-tiedosto on tärkeä osa tiedostojärjestelmää, jolla voidaan määrittää IP-osoitteen ja verkkotunnuksen yhteys toisiinsa. Windowsin tiedostojärjestelmässä hosts-tiedosto sijaitsee seuraavassa tiedostopolussa: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.

Hosts-tiedoston avulla voit ohjata tiettyjä verkkotunnuksia tai alidomain-nimityksiä tietylle IP-osoitteelle. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi testiympäristön luomisessa tai verkkosivujen ohjaamisessa toiselle palvelimelle. Kun tietokoneessa koetetaan käyttää tiettyä verkkotunnusta, järjestelmä tarkastaa ensin hosts-tiedoston sen selvittämiseksi, onko siinä määritetty kyseiselle verkkotunnukselle jokin tietty IP-osoite.

Hosts-tiedostossa jokainen verkkotunnus tai alidomain-nimi määritetään omaan riviin, ja sen perään kirjoitetaan haluttu IP-osoite. Tietokoneessa käytetty isäntä on yleensä oma IP-osoite (127.0.0.1), joka tarkoittaa paikallista konetta. Lisäksi hosts-tiedostossa voi käyttää erilaisia kommentteja helpottamaan tiedostossa olevien määrittelyjen selkeyttämistä.

Esimerkki hosts-tiedoston rivistä:

127.0.0.1 localhost

Kun tietokoneessa koetetaan päästä osoitteeseen ”localhost”, se tulkitaan aina omaksi IP-osoitteeksi (127.0.0.1).

Mikä on hosts-tiedosto?

Mikä on hosts-tiedosto?

Windowsin hosts-tiedosto on tekstipohjainen tiedosto, joka liittää verkkotunnuksia IP-osoitteisiin. Tämä tiedosto mahdollistaa tietokoneelle pääsyn aliverkkoon tai alidomainiin, vaikka DNS-palvelin ei olisikaan käytettävissä.

Isäntätiedosto on yksinkertainen tapa ohittaa perinteinen DNS-järjestelmä ja määrittää verkkotunnuksia suoraan IP-osoitteilla. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi testiympäristöissä tai verkon vianetsinnässä. Isäntätiedostoa käytetään myös estämään pääsy tiettyihin verkkosivustoihin muuttamalla niiden IP-osoitteet.

Tiedoston sijainti ja tarkoitus

Tiedoston sijainti ja tarkoitus

Tiedostopolku, jossa Windowsin hosts-tiedosto sijaitsee, on yleensä seuraava: C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts. Tämä tiedosto on osa Windowsin tiedostojärjestelmää ja sen tarkoitus on yhdistää aliverkot ja alidomainit niiden resursseihin. Isäntätiedosto on tekstipohjainen tiedosto, jota voidaan muokata käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Tämä tiedosto toimii DNS:n (Domain Name System) rinnakkaisena järjestelmänä, joka mahdollistaa verkkosivustojen nimien kääntämisen niiden IP-osoitteiksi.

Windowsin hosts-tiedosto toimii paikallisen tietokoneen isäntänimikääntäjänä. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi määrittää tiettyjä verkkotunnuksia (domaineja) ja niihin liittyviä IP-osoitteita (Internet Protocol). Kun tietokone yrittää päästä kyseiselle verkkotunnukselle, se tarkistaa ensin hosts-tiedoston. Jos tiedostosta löytyy vastaava merkintä, tietokone käyttää siinä määriteltyä IP-osoitetta. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi kehittäjille, jotka haluavat testata verkkosivustoja paikallisessa ympäristössä ennen niiden julkaisua.

Hosts-tiedoston merkitys verkkotunnuksille

Hosts-tiedoston merkitys verkkotunnuksille

Tiedosto, joka tunnetaan nimellä hosts-tiedosto, on osa Windowsin käyttöjärjestelmää ja sillä on tärkeä rooli verkkotunnuksia käyttäessäsi. Hosts-tiedosto toimii paikallisena DNS-palvelimena, jonka avulla voit määrittää tiettyjä verkkotunnuksia tiettyihin IP-osoitteisiin.

Aliverkko on osa suurempaa verkkotunnusta ja se voi sisältää useita verkkoja tai alidomaineja. Hosts-tiedosto tarjoaa sinulle mahdollisuuden ohjata tiettyjä alidomaineja tai verkkotunnuksia tiettyihin IP-osoitteisiin. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi testiympäristöjä tai paikallisten kehitysversioiden käyttämistä varten.

Tiedostopolku, jossa hosts-tiedosto sijaitsee Windows-käyttöjärjestelmässä, on C:WindowsSystem32driversetc. Tässä hakemistossa sijaitsee hosts-tiedosto, jota voit muokata tekstieditorilla, kuten Notepadilla.

Beispiel für einen Hosts-Eintrag:

192.168.0.1 example.com

Tässä esimerkissä 192.168.0.1 on IP-osoite, johon haluat ohjata verkkotunnuksen example.com. Voit lisätä tietueita hosts-tiedostoon samalla tavalla ja määrittää näin useita verkkotunnuksia mihin tahansa IP-osoitteeseen.

Tämä toiminto voi olla hyödyllinen, kun haluat ohjata tiettyjä verkkotunnuksia tai alidomaineja eri IP-osoitteisiin tai testata sivustojen toimivuutta eri ympäristöissä. Hosts-tiedosto on tehokas työkalu, joka antaa sinulle täyden hallinnan verkkotunnuksiin liittyviin ohjauksiin Windows-käyttöjärjestelmässä.

Windowsin hosts – Windowsin isäntätiedosto

Windowsin hosts - Windowsin isäntätiedosto

Tiedostojärjestelmä on keskeinen osa Windowsin toimintaa, ja yksi tärkeä osa tiedostojärjestelmää on tiedostopolku. Tiedostopolku määrittelee, missä tietty tiedosto sijaitsee tietokoneen tiedostojärjestelmässä.

Windowsin isäntätiedosto (hosts-tiedosto) on erityinen tiedosto, joka on osa Windowsin tiedostojärjestelmää. Se sijaitsee tiedostopolussa C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts ja se on nimetty ”hosts” ilman tiedostopäätettä.

Windowsin isäntätiedosto mahdollistaa verkko-osoitteiden tulkinnan IP-osoitteiksi. Se toimii ikään kuin tietyn verkkotunnuksen ja sen IP-osoitteen välinen tietokanta. Kun tietokone yrittää muodostaa yhteyden tiettyyn verkkotunnukseen, se tarkistaa ensin isäntätiedoston ja etsii vastaavuutta.

Jos yhteyteen tarvittava IP-osoite löytyy isäntätiedostosta, tietokone käyttää sitä löytääkseen oikean palvelimen. Jos vastaavuutta ei löydy isäntätiedostosta, tietokone etsii IP-osoitteen DNS-palvelimelta.

Tiedosto koostuu riveistä, joissa on verkkotunnus ja siihen liittyvä IP-osoite. Voit lisätä omia rivejä isäntätiedostoon määrittääksesi verkkotunnuksen ja siihen liittyvän IP-osoitteen manuaalisesti. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi testiympäristöissä tai rajoittaessasi pääsyä tietyille verkkotunnuksille.

Verkkotunnus IP-osoite
www.example.com 192.168.1.1
subdomain.example.com 192.168.1.2

Yllä olevassa esimerkissä on kaksi riviä, joissa määritellään verkkotunnus ja siihen liittyvä IP-osoite. Verkkotunnus ”www.example.com” on määritetty osoittamaan IP-osoitteeseen 192.168.1.1, kun taas ”subdomain.example.com” osoittaa IP-osoitteeseen 192.168.1.2.

Huomaa, että muutokset isäntätiedostoon eivät vaikuta välittömästi, ja muutosten tekeminen vaatii yleensä järjestelmänvalvojan oikeudet. Isäntätiedosto on voimassa vain paikallisesti ja vaikuttaa vain kyseiseen tietokoneeseen. Verkkoon liittyvissä ympäristöissä on yleensä muita mekanismeja IP-osoitteiden hallintaan.

Windowsin hosts-tiedosto on tiedosto, jota käytetään aliverkkojen isäntätietojen määrittämiseen. Se on osa Windowsin tiedostojärjestelmää ja sijaitsee yleensä tiedostopolussa C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.

Jokaisella rivillä tiedostossa on verkkotunnus, jota seuraa vähintään yksi IP-osoite. Tämä tarkoittaa, että voit määrittää eri aliverkkojen isäntätiedot suoraan tässä tiedostossa ilman tarvetta käyttää verkkopalvelinta tai DNS-palvelinta.

Kuinka muokata Windowsin hosts-tiedostoa

Kuinka muokata Windowsin hosts-tiedostoa

Voit muokata Windowsin hosts-tiedostoa seuraavien vaiheiden avulla:

  1. Avaa tiedosto jollakin tekstieditorilla (esimerkiksi Notepadilla) pääkäyttäjän oikeuksilla.
  2. Lisää uusi rivi tiedostoon ilmoittamalla alidomain ja siihen liittyvä IP-osoite, esimerkiksi:
Esimerkki Kuvaus
127.0.0.1 localhost Lisää alidomain ”localhost” ja liitä siihen IP-osoite 127.0.0.1.
192.168.0.1 example.com Lisää alidomain ”example.com” ja liitä siihen IP-osoite 192.168.0.1.

Voit lisätä useita alidomaineja samalle IP-osoitteelle lisäämällä uusia rivejä tiedostoon. Voit myös kommentoida rivejä lisäämällä #-merkin rivin alkuun.

Kun olet tehnyt halutut muutokset, tallenna tiedosto ja sulje tekstieditori. Muutokset astuvat voimaan välittömästi, eikä sinun tarvitse käynnistää uudelleen Windowsin tai verkkoyhteyden.

Huomaa: Muista olla varovainen muokatessasi Windowsin hosts-tiedostoa, sillä virheelliset muutokset voivat aiheuttaa ongelmia verkkoyhteyden kanssa. On suositeltavaa ottaa varmuuskopio alkuperäisestä tiedostosta ennen muutoksia.

Mitä tarkoittaa Windowsin hosts-tiedosto?

Windowsin hosts-tiedosto on tekstipohjainen tiedosto, joka sisältää tietoja verkkosivustojen ja niitä vastaavien IP-osoitteiden välisistä yhteyksistä. Se toimii kuin ”käsikirjoitus”, joka auttaa tietokonetta yhdistämään verkkotunnuksen oikeaan IP-osoitteeseen.

Miksi tarvitsen Windowsin hosts-tiedoston?

Windowsin hosts-tiedosto voi tarjota tehokkaan tavan ohjata verkkoliikennettä tiettyihin verkkosivustoihin tai palvelimiin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi mainosten ja haittaohjelmien estämiseen tai tietoturvan parantamiseen.

Kuinka muokata Windowsin hosts-tiedostoa?

Voit muokata Windowsin hosts-tiedostoa tekstieditorilla, kuten Notepadilla. Tiedosto on sijainnin mukaan Windows-järjestelmätiedostoissa (esim. C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts). Muutoksia tehdessäsi tulee olla varovainen, jotta et vahingossa aiheuta ongelmia järjestelmälle.

Mistä tiedän, onko Windowsin hosts-tiedostoon tehdyt muutokset toimineet?

Kun olet tehnyt muutoksia Windowsin hosts-tiedostoon, voit testata niiden toimivuutta avaamalla selaimen ja yrittämällä siirtyä verkkosivustolle, jolle olet tehnyt muutoksia. Jos sivusto avautuu tai toiminta muuttuu odotetulla tavalla, muutokset ovat toimineet.

Voinko käyttää Windowsin hosts-tiedostoa estääkseni tiettyjen verkkosivustojen pääsyn?

Kyllä, voit käyttää Windowsin hosts-tiedostoa estääksesi tiettyjen verkkosivustojen pääsyn. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi vanhemmille, jotka haluavat estää lastensa pääsyn tiettyihin verkkosivustoihin.

Mikä on Windowsin hosts-tiedosto?

Windowsin hosts-tiedosto on tiedosto, jota käytetään Windows-käyttöjärjestelmässä nimipalvelimen (Domain Name System, DNS) ohittamiseen. Se sisältää joukon verkkotunnuksia ja IP-osoitteita, joiden avulla voidaan määrittää tietokoneen tai verkon käyttöön sopiva IP-osoite. Tämä tiedosto tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden muokata verkon DNS-ohjausta paikallisesti, jotta tietokone voidaan ohjata tiettyihin verkkosivustoihin tai IP-osoitteisiin. Hosts-tiedosto on tekstipohjainen ja se sijaitsee yleensä Windowsin järjestelmäkansiossa.

JAMES FOX (New UFO Documentary) MOMENT of CONTACT

Windows Script Host Error In Appdata The System Cannot Find The File Specified

Vastaa